Under förra året anmäldes runt 39 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro under minst en dag bland arbetstagare och egenföretagare i Sverige.

Det är en ökning med cirka 7400, eller 23 procent, jämfört med året innan. Ökningen syns främst bland kvinnor.

”Den stora ökningen bland kvinnor kan till stor del förklaras av att det under 2021 anmäldes ett stort antal arbetsolyckor som orsakats av upplevda biverkningar av vaccination mot covid-19”, skriver Arbetsmiljöverket.

Läs mer på swebbtv.se