KRAV är en ekonomisk förening som funnits sedan 1985. Deras välkända KRAV-märkning betyder bland annat att varan är ekologiskt producerad, odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel och har producerats utan GMO. Regelverket för certifieringen uppdateras kontinuerligt och just nu pågår en remissinsamling inför nya regler som kommer att gälla från och med januari 2015.

Ett avsnitt om ändrade regler handlar om GMO. Enligt KRAV kommer det inom en snar framtid att vara i princip omöjligt att garantera 100% GMO-fritt. Detta beror på att fodertillverkare kommer att tillåtas hantera foder med GMO i samma fabriker som GMO-fritt foder. Därför föreslås man kunna KRAV-certifiera en vara som ändå innehåller ett oundvikligt innehåll av GMO med 0,1 %. För foder skulle den tillåtna inblandningen vara 0,9 %.
Hur fodertillverkarna tillåts denna hantering och vem som reglerar oavsiktlig GMO-spridning, framgår inte från KRAV:s remissförfrågan. I en utredningsrapport från 2013 beskrivs hur fodertillverkare får problem när importflödet till Sverige går genom Danmark. Där används GM-soja i konventionellt foder och hanteringen av GM-soja sker i samma lastutrymmen, elevatorer och silos som GMO-fri soja.

I Danmark slopades GMO-förbudet för sojafoder till kycklingar den 1 februari 2014. Naturligt foder anses vara för dyrt. I Sverige används ännu inte GMO-soja i foder till kycklingar, men Svensk Fågels VD Maria Donis säger till News Öresund att man på sikt även här väntas använda GMO-foder.

Svensk Fågel skriver själva att man så snart marknaden tillåter, ska man börja köpa ”certifierat ansvarsfullt producerad soja” och frångå det generella kravet med GMO-fri soja.

Remissinstanserna har fram till 31 mars 2014 att yttra sig till KRAV.

Läs mer:
http://www.krav.se/pagaende-oversyner-regler-2015

http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/rapport_gmo-gransvarde_slutl.pdf

http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/1-3_allmanna_regler-_sammanfattning_regelforslag.pdf

http://www.ekologiskalantbrukarna.se/nyheter/krav-vill-ha-dina-regelsynpunkter

http://newsoresund.org/?p=642

http://www.svenskfagel.se/?p=1061

Canal 2nd Opinion, Remissförslag: Tillåt oundvikligt GMO-innehåll i KRAV-produkter

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här