Remote viewing (RV) är en mental teknik för informationsinhämtning som utvecklades av bla SRI International på uppdrag av US Army. Projektet som genomfördes åren 1972-1995 finansierades av den amerikanska kongressen. Remote viewing baseras på extrasensorisk perception (ESP). Både företag och polisen använder ibland fjärrsynande konsulter, men de är förtegna om det.

Remote viewing tycks nyttja ett tillstånd som beskrivs som ett ickelokalt eller ”fyrdimensionellt” medvetandetillstånd. Det rör sig i teorin om ett tillstånd som omfattar all tid, all rymd, all kunskap och all potential. Det finns ingen vedertagen vetenskaplig modell som förklarar hur fenomenet fungerar. En enskild människans medvetande verkar kunna smälta samman med ett universellt medvetande. Problemet är att kunna vaska fram information ur detta expanderade tillstånd. RV är en teknik som ger resultat.

Det här betyder teoretiskt, och det har även visat sig från praktisk tillämpning, att varje fråga som ställs inom detta universella tillstånd har ett svar. Frågeställarens förmåga att med intensitet fokusera på en särskild fråga avgör helt resultatet. Det är inte utan anledning som remote viewing har beskrivits som inget annat än: ”attention management”, färdigheten att hantera uppmärksamhet.

Företag som använder remote viewing
Att få fram konkret information om hur företag använder remote viewing är svårt av förklarliga skäl. Varför skulle ett företag som skaffat sig ett övertag i en konkurrenssituation avslöja sina metoder? Ett annat skäl till att företag håller tyst är för att det paranormala ännu inte nått en fullständig acceptans i det västerländska samhället. Företagsledningar vill därför undvika en felaktig exponering i media, men det finns information som kommit ut ändå.

Ett bra exempel som fjärrsynaren Joe McMoneagle berättade om under ett föredrag 2005 i Stockholm handlar om ett amerikanskt företag som tillverkar borrar med rubinspetsar. En stor utgift för företaget är kostnaderna för att ”leasa” markområden i samband med provborrningar efter rubiner.

Trots att McMoneagle helt saknar kunskaper i geologi kan han mer exakt än geologer precisera var provborrningar bör utföras. Det här medför att företaget kan ”leasa” betydligt mindre markområden och därmed sparas pengar. McMoneagle är anställd som ”information manager” på det här företaget och han lyfter en summa motsvarande en heltidslön trots att han endast arbetar deltid för dem. Det berättade McMoneagle 2005.

Joe McMoneagle påstår att han kan finna en rad andra ädla råvaror på samma sätt som tex: guld, platina, silver, olja, gas och ”dimension stone”. Uri Geller har eller hade enligt uppgift delägarskap i ett malmprospekteringsföretag och tjänar pengar på ett liknande sätt som Joe och det kanske inte är så konstigt. Uri har ju god känsla för metall.

Läs mer på newsvoice.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här