Jag (Mikael Cromsjö) har fått många frågor på senaste tid om konflikter som pågår just nu mellan aktivister som arbetar för sanning och frihet i Sverige. Jag väljer därför att reda ut frågorna och förtydliga hur den Svenska Vakenrörelsen ser ut.

Fråga: Är det konflikter i Vakenrörelsen?

Kort svar: Nej!

Vakenrörelsen består av många människor och projekt och när många samarbetar så är det alltid lite problem med personkemi. Vakenrörelsen har dock högt i tak och inga konflikter har någonsin stört ordningen märkbart och så är det även idag.

Fråga: Men har inte Frihetsrörelsen brutits upp?

Kort svar: Nej.

Frihetsrörelsen är ett lite missvisande namn. Det är egentligen endast ett av många projekt som drivs i den större Vakenrörelsen. Max Winter och Filip Sjöström startade projektet ”Frihetsrörelsen”, för nära två år sedan med hjälp av flera aktörer som länge varit aktiva i vakenrörelsen. Både Max och Filip har efter att de slutat att arbeta under projektet ”Frihetsrörelsen”, fortsatt att genomföra andra viktiga projekt.

Max Winter är nu drivande i projekt Neka Nato samt Granska Makten. Max är en stark karaktär och en av de samarbetspartners som jag uppskattar att arbeta med. Filip Sjöström har också ett stort fortsatt intresse för frihetsarbete och arbetar nu med att genomföra konferenser och event för att knyta samman rörelsen.

Vad är Vakenrörelsen?

Alla som står upp för sanning, frihet och kärlek är en del av den så kallade vakenrörelsen. Den Svenska Vakenrörelsen startades i Sverige redan 2004 och är ett brett nätverk av många engagerade människor som lever och blomstrar som aldrig förut. De flesta av de som ingår i detta nätverk har valt ha låg profil, det finns ingen ledarfigur eller någon fast organisation. Jag var personligen den som skapade begreppet Vakenrörelsen efter att jag startade aktivist- och alternativmediaportalen – Vaken.se. Under de senaste 17 åren har jag ofta agerat som inofficiellt språkrör för Vakenrörelsen och varit med i flera intervjuer för TV, tidningar och radio.

Fråga: Vilka är det som är drivande i Vakenrörelsen?

Svar: Vaken.se, Exoteriska Föreningen och flera oberoende aktörer.

Mycket av arbetet i Vakenrörelsen har möjliggjorts genom insamlingar, donationer och annonsintäkter som genomförts i samarbete med Vaken.se och Exoteriska föreningen, som vi startat för att hantera ekonomi och IT inom vakenrörelsen. Det är genom Exoteriska (även kallad vaken-kassan) som banderoller, flygblad, högtalare och annan utrustning har kunnat köpas in för att genomföra så gott som alla de frihetsmarscher och andra viktiga event som vi sett de senaste åren. Vi har även hjälpt till som samarbetspartner för att organisera projekt samt att designa och trycka informationsmaterial. Just nu så har vi arbetat med att organisera Förfestivalen i Stockholm och Northen Light konferansen i Malmö. Vi har även flera internationella samarbeten som t.ex World Wide Rally for Freedom.

Vakenrörelsen har en mycket tillåtande, empatisk filosofi. För att sätta ord på det så har jag genom projektet Vakenmanifestet.se skapats ett dokument där vi tillsammans försökt att beskriva rörelsens vision och metodik.

Fråga: Har Max Winter stulit pengarna?

Svar: Nej

Den 22 januari genomfördes den största frihetsmanifestationen i modern historia. Max Winter var huvudinitsiativtagare till projektet och tillsammans lyckades vi samla över 10 000 personer i Stockholm för att protestera mot vaccinpassen.

För att genomföra manifestationen så hjälpte många till. Exoteriska Föreningen var sponsor och vi var med i organisationsgrupper och hjälpte till med planeringen. Samtidigt skapade jag en marsch i Göteborg som också samlande rekordmånga deltagare. Sandra Wigren var också med och organiserade den 22:a och genom facebookgruppen #nejtillvaccinpass så fick hon många att delta.

Sandra är en passionerad och duktig frihetskrigare som tidigare skapat event och marscher med temat ”Stå upp för barnen”, även det i nära samarbete med mig och Exoteriska föreningen. Nu arbetar hon med #talaomdet och den internationella kampanjen #talkaboutit som belyser vaccinationsskador.

I skvaller och skriverier så beskriver flera aktivister problematiken i samarbetet med Max Winter. Winter är en man med mycket kraft men med få ord och hans metoder är inte alltid uppskattade.

När Max Winter skapade en insamling efter den 22:a januari med uppsåt att skapa fler evenemang så gavs en summa på totalt ca 130 000 kr. Säkerhetsansvarig för Freedom defence sweden tog emot de insamlade medlen och tyckte att det naturliga vore att dessa pengar skulle överföras till vaken-kassan. Max ville dock ta ansvaret för dessa pengar själv och låste dem i väntan på att starta upp en egen förening. Sandra Wigren tyckte inte om att dessa pengar blev låsta och ville att pengarna ska göras tillgängliga snabbt för att genomföra nya event. Denna åsikt har delats av flera andra aktörer i Vakenrörelsen. Dessa repliker utmynnade slutligen i ett bråk som jag själv ser som ganska omoget och ansvarslöst från båda parter. Jag har själv varit med och medla mellan båda och uppmanat att försöka hålla sams då denna typ av onödigt drama endast tar bort fokus från vårt viktiga arbete.

Exoteriska föreningen har nu fått en del av pengarna (mindre än 30 000 kr) från Max som var öronmärkta för Freedom Defence Sweden och #talaomdet.

Jag tycker själv att det bästa vore om Exoteriska skulle få hand om hela kassan då det är beprövat och fungerar. Vi har transparens och har omsatt flera hundra tusen kronor genom tidigare event. Jag respekterar dock Max roll som initiativtagare och hans längtan att kontrollera de insamlade medlen. Jag litar på att han kommer att använda pengarna i enlighet med vad han lovat tids nog. Jag förstår samtidigt Sandra Wigrens och andras frustration med Max tillvägagångssätt samt längtan att få använda pengarna till att skapa nya projekt för frihet.

Som sista ord så anser jag att bråken mellan Max, Sandra och andra som uppstått i kölvattnet av ”Frihetsrörelsen” har fått för mycket fokus. Detta är endast lite växtvärk för en snabbt växande Vakenrörelse, och ska inte tas på så stort allvar.

Det är viktigt att vi förstår att detta är en dynamisk rörelse och att ingen är ledare. Nya förmågor kommer och går. Både Sandra och Max är helt nya i sitt engagemang och det tar lite tid innan man hittar erfarenhet och trygghet i att leda och samarbeta. Det viktiga är att Vakenrörelsen som helhet är stark och att små konflikter inte påverkar oss. Jag, Vaken.se och Exoteriska föreningen kommer att fortsätta att stödja alla aktörer som agerar för frihet och ser gärna mer av både Max och Sandra i framtiden.

Vill ni ge ett bidrag till Vakenrörelsen?
Swish 123 668 29 00 (Exoteriska Föreningen)
Alla gåvor går oavkortat till frihetsarbetet!

Vänliga Hälsningar
Mikael Cromsjö, Replik på konflikten i Vakenrörelsen

Grundare av Vaken.se
Ordförande i Exoteriska föreningen
Skapare av Vakenmanifestet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här