Rester av DNA i vacciner kan vara orsak till autism men även cancer och andra kroniska sjukdomar som ökat parallellt med antalet vacciner. Åtminstone om man ska tro Dr Theresa Deisher. Att vacciner helt eller delvis tycks spela en roll i den negativa sjukdomsutvecklingen står redan klart för många. Frågan är komplex och det kan finnas flera orsaker som möjligen samverkar.

I USA har 1 av 59 barn autism. Beräkningar visar att det år 2030 kommer vara 1 av 2. Vetenskap, vittnesmål och annan fakta talar sitt tydliga språk, det finns ett samband mellan vacciner och autism. Man ska också ha klart för sig att det inte finns några studier på vaccinerade respektive ovaccinerade barn när det gäller autism varför en friskrivning av vacciner som orsak inte är möjlig.

Dr Theresa Deisher har en PhD i cellulär och molekylär fysiologi och är ledande expert på stamceller. Hon och hennes organisation AVM Biotechnology and Sound Choice Pharmaceutical  Institute (SCPI) har gr