Få svenskar förstår vad som är pengar, hur de skapas och hur djupt integrerat det monetära systemet är i samhällsapparaten och vilka konsekvenser rådande system får för det dagliga livet.

Från att ha varit tysta om vad som egentligen är pengar har Riksbanken under senare tid valt att ge allmänheten en förklaring och erkänner att ”privata bankpengar är skapade av bankerna och därmed en fordran på den utgivande banken”.

Sannolikt ett försök att stämma i bäcken och flytta målstolparna utan att svenska folket ska förstå vad som pågår. Förändringen skedde hösten 2018 då man döpte om i menyn från ”Sedlar och mynt” till ”Betalningar och kontanter” och där utan omsvep förklarar vad som är pengar.

Problemet är att få svenskar känner till hur pengar skapas, det monetära systemet egentligen fungerar och att vi aldrig fått rösta om det. Pengar i dess nuvarande form är mer än ett betalningsmedel. Det är en styrenhet för övriga samhället i alla dess beståndsdelar samt en kontrollmekanism av medborgare av en överhet bortom vår kontroll. Ett odemokratisk och i ärlighetens namn slavliknande upplägg.

Idag är ca 3% sedlar och mynt. Resten är pengar skapade genom lån ur tomma intet som banker sedan tar betalt för. Kan du inte betala tar de dina fysiska tillgångar.

Samhällsapparaten, världens ekonomier är likt en knarkare i behov av ett konstant flöde av lån som i sin tur kräver ränta, pengar som inte finns vid skapandet, vilket lett till en årligt ökande penningmängd och en gigantisk lånebubbla för hela världen. Om folk och företag betalar tillbaka sina lån minskar penningmängden och ekonomin saktar in.

Ett gigantisk pyramidspel och som alla pyramidspel nås till slut ett maxtak och faller ihop. Snart kommer lånekarusellen stanna för gott vare sig vi vill eller ej. USA är nära ett totalt sammanbrott men FED försöker hålla det vid liv. Mänskligheten har aldrig tidigare stått inför en liknande situation. Risken är att dina pengar av luft, siffror på en skärm, i princip kan gå ”poff”.

Upplägget får långtgående konsekvenser. Stora summor går till spekulation istället för produktion vilket driver upp priser och inflation, ökar inkomstklyftor då man över en viss gräns i viss måna kan luta sig tillbaka och lite förenklat uttryck tjäna pengar på pengar.

Medelklass och låginkomsttagare får stå för notan genom att behöva ta nya lån för att klara sig, betala ”lånemarginaler” som läggs på produkter och tjänster för producenters lån samt skatt på det. Om man ser till USA har det lett till en liten elit som är absurt rik och en minskad medelklass.

Sverige går samma väg till mötes och ingår i ett monetärt system där den amerikanska dollarn är navet. Korruptionen av det ekonomiska systemet är total och värst är USA som gör allt för att skydda dollarn. Detta påverkar även oss som en perifer del av systemet.

För att hålla systemet igång sker det dagligen manipulation av allt från guld- och silverpriser, aktiehandel till räntor, ofattbar förskingring av statliga pengar i USA och så vidare. Det land som vågar stå emot riskerar invasion eller ekonomiska sanktioner.

Dessutom begår storbanker i väst massiv penningtvätt och pysslar med smutsiga affärer sannolikt med politikers, staters och underrättelsetjänsters godkännande.

Svenskar måste förstå att rådande system bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Grundlagen Regeringsformen då vår frihet är villkorad, allt mer kontrollerad och strypt utan vårt medgivande. Banker som en del av ett större sammankopplat system men dolt för de flesta skapar monopolpengar som vi behöver för att leva våra liv bryter mot 9 kap. 5 § vad som även kallas ocker:

Den som vid avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation inte ska lämnas, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år.

Riksbanken erkänner nu hur det egentligen ligger till och legitimerar därmed en kriminell verksamhet. Frågan är om politiker vet hur det ligger till? Få svenskar gör det.

palbergstrom.com, Riksbanken legitimerar en kriminell verksamhet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här