Riksbankens dolda samarbete med Federal Reserve

7
2061
bernanke

Har du hört talas om Swap Lines? Antagligen inte. Ett verktyg från 60-talet som centralbanker använde för att plåstra om finanskrisen 2008 men något man inte talar högt om.

Samarbetet mellan Riksbanken och Federal Reserve (FED) gällande swap linesska ha upphört 2010 och finns visserligen beskrivet på Riksbankens hemsida men få känner till det och vad det innebar.

En swap line är en överenskommelse om att utbyta valutor, svenska kronor mot amerikanska dollar.

Riksbanken var inte ensam. Flera centralbanker deltog i FED:s ”räddningsinsats” dock inte Ryssland, Indien och Kina. I praktiken var det ett slags Bretton Wood 2.0, ett uppgraderat ekonomiskt och monetärt system som tog sin form i och med finanskrisen 2007-2008. Lika odemokratiskt som tidigare.

Finanskrisen bottnar i ett korrupt och bedrägligt monetärt system baserat på lån som tack vare lånekarusellen på den amerikanska bostadsmarknaden höll på att krascha hela världsekonomin. När europeiska banker fick ont om dollar kom FED på att agera lånehaj och använda sig av swap lines för att skicka över dollar, som i sin tur kunde pumpa in delar av detta i USA för att hålla USA och dollarn vid liv.

Det ursprungliga syftet med swap lines var att stabilisera valutakurser. Nu användes det för att rädda banker och ett genomruttet system där notan skickas vidare till medborgare i EU och USA. Centralbanker och storbanker gjorde upp sinsemellan i det tysta utan att förankra det demokratiskt.

palbergstrom.com