Grundlagen säger att all offentlig makt ska utgå från folket. Att manipulera folkets vilja genom undanhållande av information till förmån för annan i samverkan med en korrupt massmedia betyder att beslut kring covid-19 fattade av riksdag och regering inte vilar på demokratisk grund. Detta omöjliggör vaccinpass och pandemilagen.

Vem hade för några år sedan kunnat tro att riksdag och regering skulle genomföra en regelrätt statskupp mot sitt eget folk? Det är vad som nu sker mitt framför våra ögon. Nyckeln till deras plan är information och människors medvetande.

Allt tyder på att SARS-CoV-2 skapades i ett labb och att ”pandemin” varit planerad som del av en global agenda med syfte att införa ett nytt monetärt system och en ny centraliserad världsordning.

Detta är så tydligt och väl dokumenterat att bara en idiot kan missa vad pusslet av information föreställer. Målet är en teknokratisk världsregering, en uppgradering av FN, som inte kan bli annat än odemokratisk och fascistisk.

Kuppen har pågått under långa tid. Det började med kontrollen över informationsflödet och det monetära systemet, att få alla beroende av lån sammankopplade i ett gemensamt nätverk under bankers kontroll.

Ett iscensatt 11 september och hotet från terrorismen gav ökad övervakning och militarisering av samhället med lagar som ska ”skydda” oss men nu är verktyg för deras plan.

Ett korrupt rättssystem har spelat med och sakta fråntagit oss våra rättigheter genom godtyckliga beslut. Motståndare till det som sker riskerar snart klassas som hot mot samhället. Domare kommer tycka det är okej och blunda för grundläggande rättigheter.

”Pandemin” och bluffen om klimatet är de slutgiltiga hoten som ska underlätta införandet av den nya världsordningen.

Allt detta utan att Svensson inser vad som pågår tack vare en korrupt mainstream media i händerna på politiska aktivister förklädda till ”journalister” som hjärntvättat alla som bara följer deras ensidiga rapportering.

Vaccinpasset är en avgörande kugge i deras plan. Första steget mot ett modernt slavsystem. Bokstavligen talat. Information om människors hälsa, liv och åsikter kommer intrigeras med digitala centralbanksvalutor kopplade till social kontroll likt det vi ser i Kina.

Nästa steg i planen är att krascha lånebubblan och världsekonomin. Detta kommer skyllas på den skapade pandemin och ge möjlighet att införa det nya monetära systemet som en räddare i nöden tillsammans med andra centraliserade lösningar. För att få delta måste man acceptera vaccin och överlämnandet av sina rättigheter till staten och FN.

Samtidigt kommer man skrota och dölja rådande genomkorrupta system med 281 biljoner dollar i skulder utan att folk förstår att det varit ett gigantiskt pyramidspel, nödvändigt för agendan.

Att vaccinpass, den tidigare pandemilagen och ett monetärt system bortom folkets kontroll, vilken den redan är idag, är omöjliga i en demokrati borde enligt gällande lagar står bortom all diskussion. Lagar som försvarar frihet och mänskliga rättigheter är till för att skydda oss mot just det som nu sker.

Riksdagen ignorerar våra rättigheter och tar egenmäktiga beslut över våra huvuden utan stöd i demokratiskt överenskommen fakta för att deklarera ett ”nödläge” när något sådant inte existerar. Vi har en epidemi i klass med influensan.

Politikers ursäkt för att ta till så drastiska åtgärder är folkhälsomyndighetens bedrägliga klassificering av covid-19 som ebola. Fakta visar att det inte är samhällsfarligt och därmed finns inte något lagligt underlag för att utlysa nödläge eller införa vaccinpass.