Inom en snar framtid kan riksdagen lyckas kriminalisera betydande aspekter av vad som traditionellt varit grundlagsskyddad grävande journalistik i Sverige.

Även Sverigedemokraterna avser att tillsammans med fem andra riksdagspartier stödja ett hårt kritiserat lagändringsförslag som innebär en kraftig inskränkning av Yttrandefrihetsgrundlagen samt Tryckfrihetsförordningen.

I april månad sågs Sveriges Riksdag rösta Ja till ”Prop. 2021/22:55 Utlandsspioneri” och nu tycks manegen ligga krattad för grönt ljus i röstomgång två. Ändringar i grundlagarna ska enligt rådande praxis ske minst två gånger med ett riksdagsval däremellan – något som nu alltså tycks ske.

Formellt beskrivs syftet vara att förbjuda att ”obehörigen röja hemliga uppgifter som förekommer inom Sveriges internationella samarbeten och som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller mellanfolklig organisation”. I realiteten innebär lagen att man måste göra ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen som gör att vissa journalistiska granskningar helt enkelt blir förbjudna i Sverige.

Läs mer på nyadagbladet.se, Riksdagen går vidare med inskränkning av pressfriheten – får stöd av SD

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här