Covid-19 bevisar att full demokrati mest är fina ord på papper. Det används nu för att montera ner den begränsade demokrati vi har. Politikers plats i rangordningen måste förtydligas och lagar måste skrivas om från grunden för att vi ska nå full demokrati.

Vad betyder ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” och vad menas med frihet i ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”?

Fråga politiker, poliser, jurister, domare och personer inom myndigheter och du får inget vettigt svar. ”Ehhh…det där är en filosofisk fråga” som en person på Skattemyndigheten sa. Ändå står det där, i grundlagen som ska vara den högsta och heligaste av lagar.

I FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna står det ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så fint men hur många känner att det gäller dem? Hur fria är vi och kan räkna med att vara? Bra mycket mer än vad vi tror.

Demokrati är en fantastisk uppfinning som tyvärr aldrig fått chansen. Att vi tror oss leva i full demokrati beror på en kontrollerad skola och media som indoktrinerat oss i den tron.

Full demokrati är ett system. Att lägga en valsedel i en låda vart fjärde år är bara en del. Politiker som respekterar grundlagen en annan och information en helt avgörande del. Medborgare bör vara så välinformerade som möjligt för att kunna ta kloka och välgrundade beslut, som politiker ska lyda.

Så är det inte idag. Vi har med all tydlighet ett skikt ovanför samhället, vår vardag som går över landgränser i vilket vi saknar insyn under kontroll av en maktsfär bestående av ett grupp människor som sitter på pengar, makt och information i tätt samarbete med världens mainstream media. På så sätt kan de styra vad vi får veta och därmed utöva kontroll. Bristen på information var det som möjliggjorde Hitlers väg till makten. Ett okunnigt folk är lätt att styra genom fiktiva hot och rädsla.

Om du fick välja…

…ett monetärt och ekonomiskt system som innebär mer i plånboken, inga eller få lån och lägre priser skulle du välja det?

…en ordning där vi slipper krig, fattigdom, flyktingkriser och miljöförstöring skulle du välja det?

…en hantering av covid19 som innebär få döda, bättre allmän hälsa och en fungerande ekonomi skulle du välja det?

Självklart men vi känner inte till detta eftersom vi hindras från att ta del av relevant information och det man inte vet efterfrågar man inte.

Styrd information har under lång tid indoktrinerat oss i tron på statens överhöghet, att det vi har att spela med är det bästa vi kan uppnå och att vi är mindre värda. Vårt grodperspektiv gör oss mindre benägna att tänka på vad grundlagen faktiskt säger och att ifrågasätta vår brist på frihet. Riksdagen kan göra lite som den vill utan att vi reagerar.

Sanningen är att grundläggande rättigheter, rätten till frihet är låst för Riksdagen. Politiker kan inte lagstifta bort dessa rättigheter. Om man inte förstår detta förstår man inte demokrati. Att det ändå sker beror på vår okunskap och underlägsna hållning. Vi tillåter det.

Pandemilagen, vaccinering och vaccin-id är aktuella exempel där staten flyttar fram sina positioner på bekostnad av vår frihet. Allt detta och mycket annat är i direkt konflikt med grundläggande rättigheter och därmed olagliga.

Riksdag och regering hänvisar till folkhälsan men det finns information som visar på det omvända. Restriktioner, lockdowns, munskydd och vacciner skadar folkhälsan men denna information hindras och tystas ner av en kontrollerad mainstream media. Om inte all relevant information ligger på bordet existerar inte full demokrati och samförstånd kan inte ske på annat sätt än genom manipulation.

I Artikel 1 av FNs Allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna sägs att vi ”bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”. En grupp av samhället kan inte bestämma kursen utan de andras medgivande. De kan inte tvinga deras synsätt på andra utan att försäkra sig om att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” som kommer först i Artikel 1.

Beslut måste ske i samförstånd där alla sitter på samma information. En minoritet kan mycket väl sitta på information majoriteten inte känner till vilket visar att deras perspektiv i en fråga faktiskt kan vara för allas bästa och därmed är i en anda av gemenskap.

Alla former av samarbeten och samexistens bygger på skriftliga eller muntliga avtal. Det påstådda samhällskontraktet är varken eller. Du tvingas acceptera något utan att bli tillfrågad. Den rättstrogne svensken kommer himla med ögonen men om vi ska hårdra det har vi aldrig ingått något avtal med staten som säger att vi ska följa lagar och förordningar. Betyder inte att man kan