Med tanke på att frågan varit uppe tidigare på tapeten för snart 36 år sedan kan man tycka att fler borde ställa frågor till de svenska Bilderbergarna.

CARL-HENRIK HERMANSSON (vpk):
Herr talman! Jag tackar Thorbjörn Fälldin för svaret, som jag emellertid finner helt otillfredsställande. Det förhållandet att statsråd ur den tidigare socialdemokratiska regeringen deltagit i Bilderberggruppens konferenser kan inte vara något hållbart skäl för Thorbjörn Fälldin att också göra det. En ny regering behöver ju inte till varje pris upprepa den tidigare regeringens dumheter. Varje ny regering kan lätt, om historien visar, hitta på alldeles egna och nya dumheter. Min kritik gäller i lika mån tidigare statsråds och herr Fälldins deltagande i Bilderberggruppens möten.

Varför är vpk kritiskt mot att svenska regeringsmedlemmar deltar i dessa konferenser anordnade av den s. k. Bilderberggruppen? Avgörande är att det handlar om slutna konferenser av en subjektivt utvald maktelit i den kapitalistiska världen.

Läs mer på defria.se, Riksdagens protokoll 1977/78: Om anledningen till svenskt deltagande i den s. k. Bilderberggruppen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här