Ringarna på träd (fossila tallar) har visat att världen var mycket varmare än man tidigare trott – och jorden har sakta kylts ner de senaste 2000 åren. Mätningarna sträcker sig tillbaka till 138 år före Kristus och bevisar att jorden långsamt kyls på grund av förändringar i avståndet mellan jorden och solen. Konstaterandet kan tvinga forskarna att ompröva nuvarande teorier om effekterna av den globala uppvärmningen.

Det är första gången som forskare har kunnat noggrant mäta trender i den globala temperaturen under de senaste två årtusendena. Under denna tiden har världen sällan varit svalare – och tidigare beräkningar som används som underlag för aktuell klimatforskning, är fel.

Deras resultat visar att denna trend innebär en nedkylning av -0,3 ° C per tusen år på grund av gradvisa förändringar i solens position och en ökning av avståndet mellan jorden och solen.

”Denna siffra vi beräknat kanske inte verkar särskilt stor, säger Esper,” dock är det inte heller försumbara jämfört med den globala uppvärmningen, som hittills har varit mindre än 1 ° C.

”Våra resultat tyder på att de storskaliga klimatets rekonstruktion framgår att IPCC sannolikt underskattar denna långsiktiga kylningstrend under de senaste årtusendena.”

Konstaterandet byggde på semi-fossila träd ringar som finns i finska Lappland.

Professor Dr Jan Espers grupp vid Institutionen för geografi vid JGU använder trädringsdensitet i mätningar från sub-fossila träd med ursprung från finska Lappland för att producera en rekonstruktion och nå tillbaka till 138 f Kr.

På så sätt har forskarna kunnat för första gången att exakt visa att den långsiktiga trenden under de senaste två årtusenden har gått mot klimatet kylning.

”Vi fann att tidigare uppskattningar av historiska temperaturer under den romerska eran och medeltiden var för låga, säger Esper. ”Dessa resultat är också betydande när det gäller klimatpolitiken, eftersom de kommer att påverka hur dagens klimatförändringar ses i ett sammanhang av historiska varma perioder.”

De årliga årsringar i träd är de viktigaste beviset under de senaste 1000 till 2000 år eftersom de visar hur varma och kalla tidigare klimatförhållanden var.

Studie gjorda på semi-fossila träd i Finland

De densitetsmätningar korrelerar nära med sommartemperaturer på detta område i utkanten av den nordiska taigan, forskare var sålunda i stånd att skapa en temperatur rekonstruktion av oöverträffad kvalitet.

Rekonstruktionen ger en hög upplöst representation av temperaturmönster i de romerska och medeltida varmperioder, men visar också de kalla faser som inträffat under folkvandringstiden och senare Lilla istiden. Förutom de kalla och varma faserna, uppvisar det nya klimatet kurvan också ett fenomen som inte förväntades i denna form.

För första gången har forskare nu kunnat använda data från trädens årsringar för att exakt beräkna en mycket längre nedkylningstrend som har pågått under de senaste 2000 åren.

Läs mer

Av: Bosse Jonsson & Peter Hedin

infowars.se, Ringarna på träd påvisar ett allt kallare klimat

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här