Robert F. Kennedy Jr: The Vaccine Safety Project Trailer

Robert F. Kennedy Jr som är ordförande för World Mercury Project går i denna trailer igenom hur bristfällig säkerhet för vaccin är och att det verkliga antalet vaccinskador i USA troligtvis är över sex miljoner. Han menar att detta är den allra viktigaste frågan och att man måste hitta en lösning för att minska det stora antalet vaccinskador som främst drabbar barn.

palbergstrom.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here