Robert Kennedy Jr. pratar i denna intertvju om vaccin, sin familjehistoria och om mordet på JFK.

childrenshealthdefense.org