Kommer vi få veta sanningen om vaccinering nu? Mycket möjligt om Trump får som han vill.

Enligt Robert Kennedy Jr ska Trump ha bett honom leda en kommission för att utreda vacciners säkerhet och vetenskaplig integritet.

Om denna blir verklighet med Kennedy som ordförande vore det ett stort framsteg i att vända ut och in på frågan om vacciners vara eller icke-vara.

Det finns klara vetenskapliga bevis för att vaccin är hot mot människors hälsa men som under många år negligerats och censurerats av myndigheter och mainstream media.

Idag har ca 1 av 50 amerikanska barn autism och mycket tyder på ett samband med vaccinering.

Robert Kennedy Jr. says he will chair ”vaccination safety” committee for Trump

palbergstrom.com