Rapportering från läkarupprorets konferens i Stockholm 21-22 januari 2023.

Redan när jag gick in i konferenslokalerna på Water Front så kände jag att vinden har vänt. Det här är nästa nivå. Bara att se de stora vida lokalerna med högt i tak och inglasade fasader inger en känsla av kvalitet och kraft. Presskonferensen hade just startat och vi skyndade oss ned till pressrummet för att få en plats. Det var tjockt med folk från olika nyhetskanaler, eller jag menar från alternativmedia, för där fanns nämligen inget spår av gammelmedias journalister på plats. En efter en introducerade sig de mest eminenta och välrenommerade forskarna och doktorerna från världens alla hörn. Nu händer det!

Direkt efter presskonferensen hade jag några intervjuer inbokade. Ett visst kaos infann sig då journalister och doktorer snabbt började samtala med varandra huller om buller. Vi ställde fram utrustningen i ett hörn och förberedde oss. Först upp var Jessica Rose, en ung kvinna som nördat in sig i att analysera statisk runt biverkningar från vaccinet rapporterade i VAERS. Jessica var mycket glad och började med att uttrycka en stor tacksamhet till alla oss som arbetar outtröttligt i alternativmedia. Vi hade bara runt 10 minuter innan nästa intervju skulle göras, denna gång med ingen mindre än Dr Robert Malone. Dr Malone är kanske en av de mest berömda namnen i denna rörelse i och med hans inblandning i forskning och utvecklingen av mRNA-tekniken. Malone var redig och direkt. Det var inget småpratande här och det kändes lite krystat tidvis. Vi fick svar på våra frågor men efter att intervjun slutade kände jag mig utmattad. Efter en kopp kaffe gick vi för att lyssna på föredrag.

Uppslutningen var enorm och föreläsningssalen som rymde tusentals platser var fylld till brädden. Programmet var tätt och hela dagen fylldes av olika talare. Det pratades om alla aspekter av covid-krisen. Dr Aseem Malhotra berättade hur läkemedelsindustrin skapar ett överfokus på dyra läkemedel istället för enkla kostomställningar. Tidigare överläkare Sture Blomberg pratade om hur man kontrollerar forskning genom att kräva enormt stora och dyra studier av läkemedel trots att resultaten av dessa studier inte har mer relevans än mindre väl utförda studier. Per Shapiro om hur man genom en tystnadskultur och ett hånande av oliktänkande skapar en miljö där det fria ordet inte längre hörs.

Det var många fina föreläsningar men det som stack ut var Dr Malone som höll ett anförande med namnet: Femte generationens krigföring och suveränitet. Det var för mig oväntat att höra att han istället för att diskutera vaccinets uppbyggnad valde att prata helt om strategier för att skapa frihet. Målet för den 5:e generationens krigföring är att genom ett informations- och perceptionskrig forma och kontrollera dina tankar, känslor samt din tro. Krig utkämpas inte längre på slagfältet. Enligt Dr Malone har vi genomgått flera distinkta förändringar i krigföring, från enklare vapen till mer avancerade. Vi har nu kommit till 5:e generationen och till en situation där traditionella vapen mer eller mindre är obsoleta och att krigets största slagfält är din hjärna. Det är en ny typ av krig. I detta krig så finns det ingen tydlig motståndare och strategierna och tillvägagångssätten är dolda. Dessa metoder användes intensivt det under den arabiska våren, där sociala medier spelade en stor roll i händelseutvecklingen. Det fanns även starka kopplingar till den amerikanska regeringen som en bakomliggande aktör i att koordinera de till synes oberoende demonstranterna. Man fick det att framstå som någonting det inte var och människorna som medverkade förstod inte själva att de blivit aktörer i ett verkligt skådespel.

Men det var endast början. De senaste tre åren har det utan tvekan största globala harmoniserade psykologiska propagandakriget skett. Det är regeringar, NGOs och mellanstatliga organisationer, läkemedelsindustri, media och finansjättar som ligger bakom denna koordinerade attack mot mänskligheten. Det är via sociala plattformar som Facebook och Twitter som mycket av detta krig iscensätts där dessa plattformar formar tankar och det emotionella landskapet hos dess användare. Man skapar en kognitiv bias, där folks verklighetsuppfattning påverkas i en viss riktning utan att man själv förstår det.

Dr Malone gav även flera råd för hur vi ska vinna detta krig. Han säger till oss att aldrig överskatta ens egen förmåga att förstå vad som händer. Vi måste fortsätta att vara ödmjuka och inse att vi alla kan påverkas till att tro på felaktig information. Vi måste alltid tänka själva istället för att följa andras budskap, oavsett vilken kanal det kommer från. Han går även igenom begreppet ”bad jacketing”, som är en strategi för att förstöra opposition genom att utmåla dess ledare och medlemmar som ”kontrollerad opposition” och på så sätt uppmuntra splittringar inom rörelsen. Vi behöver sluta med att anklaga andra, då detta alltid är kontraproduktivt. Vi kan självklart granska våra ledare, men inte gå till anfall och utmåla andra som fiender. Vi behöver en bred och tydlig strategi som sedan kan utföras decentraliserat utan att vara beroende på en bestämd ledare eller grupp. Dr Malone slutar med att uppmana till att vi måste sluta se oss själva som offer, oavsett om vi har blivit utsatta. Istället måste vi alla se oss själva som krigare som står upp för sanning och frihet.

Det var skönt att höra hur fokuset flyttat till att aktivt kämpa för frihet. Dr Malone är själv redan en ledarfigur och med denna nya attityd sätter han ribban för vad som komma skall. Mycket om de tankar som han har runt strategier resonerar med mina egna som hur vi ska hantera infiltratörer samt de decentraliserade fraktala organisationer som jag arbetar med för att undvika falska ledare.

Jag varvade föreläsningarna med att samtala med andra deltagare, talare och personer från andra alternativmedia. Det kändes som om vi var en stor familj med ett gemensamt mål. Jag passade även på att göra en rad korta intervjuer med både press och talare. Det var en fin stämning och alla talade om hur lyckat det var.

En annan intressant föreläsning handlade om ett tydligt bevis för bedrägeri och felaktigheter i vaccinen. Genom att analysera de rapporterade vaccin-skadorna från olika batcher så kunde man mycket lätt att se hur de olika batcherna av vaccin hade mycket olika grad av biverkningar. Detta ska inte vara möjligt. I medicinska sammanhang är det av högsta vikt att tillverkningen är kontrollerad och produkten av hög och god kvalitet. Men vaccinerna uppvisar tydligt att man inte haft god tillverkningssed. Vissa batcher hade så gott som inga biverkningar rapporterade medans andra sköt ut från övriga med tusentals inrapporterade allvarliga biverkningar. Det handlar alltså om biverkningar som ger allvarliga handikapp eller dödsfall. Man jämförde även med vanliga influensavaccin som har ett jämt antal rapporterade biverkningar genom åren.

Det framgick i en föreläsning att i USA, under Trumps Operation Warp Speed, så var det USA:s försvarsdepartement (DOD) som var övergripande ansvarig, inte bara för logistik, utan för all hantering av produktionen av vaccinerna och gjorde enorma förskottsbetalningar. Detta sköttes på ett sätt som undgick lagar som begränsar läkemedelstillverkning genom att bland annat köpa in vaccinerna som utrustning genom försvarsdepartementet istället som läkemedel genom vanliga kanaler. Det framgick även att länders lokala hälsomyndigheter genom avtal inte fick kontrollera kvalitet på vaccinen. Jag har själv tidigare påpekat att det är helt vansinnigt ur ett perspektiv av nationell säkerhet att tillåta att en främmande makt att tillverka en medicin som vi sedan ger stora delar av vår befolkning intravenöst, utan att ens kontrollera innehållet.

En annan viktig poäng som jag tog till mig från konferensen är att medans vi stirrat oss blinda på massmedias falska rapportering om covid så har extrem fattigdom och svält fördubblats. Allt det som vi ser är endast en rökridå som tar bort fokus från vad som händer i bakgrunden. Makt centraliseras när företag går i konkurs och utsatta folkgrupper och ursprungsbefolkningar går på knäna. Vi måste agera och ta tillbaka våra samhällen. Skapa en ny konstitution som verkligen skyddar våra rättigheter och en ny regeringsform som ger oss möjligheten att rösta lokalt på människor som har vårt förtroende.

Upp till kamp!

Mikael Cromsjö, Robert Malone på krigsstigen

Reportage från konferensen:

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här