För paret Bill and Melinda Gates och deras läromästare i Rockefellerfamiljen utgör coronakrisen en enorm kassako. Deras investeringar i läkemedelsbolag och leverantörer av övervakningsteknologier firar nu stora triumfer. I partnerskap har de framgångsrikt byggt upp lösningar på den pandemi som har kommit att kickstarta den stora digitala transformationen och förverkligandet av den fjärde industriella revolutionen. Detta inlägg är en studie av dessa stiftelsers nära förhållanden och monopolkapitalistiska tillvägagångssätt.

Idag har Bill & Melinda Gates Foundation växt fram till den ledande filantropiska stiftelsen inom hälsoområdet och har därmed tagit över den position som tidigare innehavts av The Rockefeller Foundation. Detta syns tydligt i uppbyggnaden av COVID19-narrativet.

Det finns också tydliga kopplingar och paralleller mellan de båda stiftelserna i historia, funktion och ledarskap. Dessutom har de täta samarbeten och fokusområden. På många sätt har Bill Gates blivit Rockefellerfamiljens arvtagare inom globala hälsofrågor och befolkningskontroll.

Efter en framgångsrik karriär med att göra Microsoft världsledande inom IT-sektorn skapade paret Bill och Melinda Gates 1994 William H. Gates Foundation och Gates Library Foundation, efter rådgivning och inspiration från David Rockefeller.

Gates hade noggrant studerat pionjärarbetet som Carnegie och Rockefeller Foundation hade gjort i början av 1900-talet och ville att hans egna stiftelser skulle byggas utifrån Rockefellermodellen. Som sådana skulle de arbeta med globala problem som “ignoreras av regeringen” och samtidigt gynna de egna affärsintressena genom Public-Private Partnerships.[1]

David Rockefeller led a remarkable life. I enjoyed our conversations about giving back and learned a lot from him. (Bill Gates)

Precis som Davids farfar John D. Rockefeller hade Gates skapat sig ett enormt lukrativt monopol genom hänsynslösa affärsmetoder. Det var upplagt för honom att gå samma väg och ta lärdom av den familj som hade gjort filantropi till en konstart.

Fokus de första åren innan millennieskiftet stod att överbrygga “the digital divide” (mellan de som har och de som inte har tillgång till IT-teknologi) och att bygga ut tillgången till Internet. I planen ingick att utöka tillgången till datorer i undervisningen samt digitalisering av biblioteken. Inget märkligt för Microsofts grundare som på detta sätt hjälpte till att ytterliga sprida företagets produkter.

Till IT-tillgångsfrågan fogades sedan Rockefeller Foundations gamla skötebarn globala hälsofrågor och befolkningskontroll (som tillgång till vacciner och familjeplanering) med hjälp av medicinsk teknologi.[2]

We helped invent the discipline that exists today. (Rockefeller Foundation)

Informationsteknologi och hälsofrågor har sedan starten varit tätt sammanlänkade. Till sin hjälp hade paret Gates Gordon W. Perkin som tidigare arbetat på Planned Parenthood och Ford Foundation, Suzanne Cluett från Planned Parenthood samt Patricia Q. Stonesifer från Microsoft (en nära vän med Rockefeller Foundations tidigare chef Judith Rodin). Den nära kopplingen till Planned Parenthood kan förklaras med att Bills pappa William Senior (och styrelsemedlem) sedan länge varit engagerad i Planned Parenthood och tjänat som ordförande i olika lokalgrupper.[3]

Planned Parenthood grundades 1916 av Margaret Sanger och har sedan 1920-talets början haft nära kopplingar och finansiering från Rockefellerfamiljen. Både John D Jr. och Abby Rockefeller var nära vänner med Sanger och stödet fortsatte genom deras son John D. III.[4] (Se John D. III tala befolkningsfrågor i Survival of Spaceship Earth.)

Tillsammans med Rockefeller Foundation, Ford Foundation och Population Council blev Planned Parenthood ledande inom befolkningskontroll/eugenik under 1900-talet. Sedan millennieskiftet innefattar detta uppdrag nu även Bill Gates som snabbt blev en tongivande bidragsgivare till såväl Planned Parenthood som John D. III:s Population Council.

1999 slogs Gates två stiftelser samman till Bill & Melinda Gates Foundation. Bland det första som de engagerade sig i var GAVI-The Vaccine Alliance. Detta initiativ var en direkt efterföljare till Rockefeller-initierade The Children’s Vaccine Initiative (1990) och lanserades i Davos av Gates Foundation, Rockefeller Foundation, UNICEF, Världsbanken och WHO efter ett förberedande möte på Rockefellers Bellagio Center i Italien.[5] Som samarbetspartners stod vaccinindustrin och regeringar. Snabbt blev Gates den största bidragsgivaren medan tidigare Rockefellermedarbetaren Dr. Seth Berkley utsågs till chef.

2001 fick såväl Gates- som Rockefellerfamiljen Carnegie Medal of Philanthropy för sina filantropiska insatser. Inspiratörerna stod på samma scen som arvtagarna (några av de övriga pristagarna var George Soros samt Ted Turner, mediemogul och grundare av CNN och av UN Foundation “to develop policies and practices to reduce population growth”).

Bill and Melinda have had the wisdom and foresight to understand that their true legacy will arise from the great good they have done—and will do—as philanthropists, working to help develop and deploy life-saving vaccines, ease human suffering by improving global health equity, and to promote education and learning on a worldwide basis.

Några år senare, 2006, startade Bill & Melinda Gates Foundation sitt Global Development Program. Detta innebar en kraftig expansion av verksamheten inom ett annat av Rockefeller Foundations gamla favoritområden. Dessutom ingick de bägge stiftelserna ett partnerskap genom lanseringen av AGRA – Alliance for a Green Revolution in Africa. Organisationen – som leddes av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan (1938–2018), en nära vän och partner till Rockefellerfamiljen – syftar till att med hjälp av moderna jordbruksmetoder som GMO höja avkastningen för afrikanska småjordbrukare.[6] Kritiker påpekar dock att det mest verkar handla om att göra bönderna beroende av patenterat utsäde från företag som Syngenta och Monsanto.

Av Jabob Nordangård, Rockefeller och Bill Gates – Monopolkapitalister med pandemier som affärsidé

Läs mer på pharos.stiftelsen-pharos.org

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här