Det moderna medicinska paradigmet, även kallat Rockefellermedicin, föll på plats i början av 1900-talet med hjälp av Rockefeller Foundation och deras kumpaner.

corbettreport.com