Extrakt från den ätliga rödalgen Eucheuma cottoni reducerar kraftigt cancer utan att vara giftig. Det visar försök på råttor vid ett universitet i Malaysia. I försöket jämfördes algens cancerbotande effekt med kemoterapi, skriver Ethan Evers för naturalNews.

Algen var betydligt bättre på att döda cancerceller än vald kemoterapimetod och förbättrade dessutom antioxidantstatus i försöksdjuren medan de råttor som fick kemoterapi ådrog sig skador på annars friska organ.

Läs mer på newsvoice.se