Rödalgen Eucheuma cottoni kan bota cancer visar försök på råttor

0
2149
EucheumaCottoni

Extrakt från den ätliga rödalgen Eucheuma cottoni reducerar kraftigt cancer utan att vara giftig. Det visar försök på råttor vid ett universitet i Malaysia. I försöket jämfördes algens cancerbotande effekt med kemoterapi, skriver Ethan Evers för naturalNews.

Läs mer på newsvoice.se