För detta utrikesministern för Frankrike Roland Dumas erkände i fransk TV 2013 att han vid ett besök i England två år innan kriget startade blivit tillfrågad om han ville vara med i planerna för ett krig i Syrien.

Detta ska läggas till andra bevis för att ISIS är skapat av väst t ex general Wesley Clarks uttalande om planer för destabilisering av Mellanöstern redan 1991 och sedan 2001 som specifikt handlar om Syrien och Libyen.

palbergstrom.com