Varför Svenska försvaret erkänner en läcka istället för att dölja den – om den verkligen finns.

Denna ”artikel” är en rent spekulativ form av enkel OSINT (Open Source Intelligence) analys av situationen med utebliven flygvapeninsats under den senaste ryska storövningen med skenangrepp mot Sverige Maj/Juni 2013.

Diskussionen här är spekulativ avseende vad som möjligen och egentligen är i görningen med jämförelser av nyheter och öppen tillgänglig information for den vanlige medborgaren eller läsaren.

Det syftar enbart till att öppna ögonen på läsaren att allt som sägs i media, från hemlighållarnas sida med mera oftast inte är hela bilden men kan bidra till att folk börjar vakna upp och tänka till själva.

Ett enkelt resonemang kring omständigheterna:

Ryssland bedriver en övning vilken medför ett skenangrepp mot Sverige.

Baserat på våra långa erfarenheter med Ryska skenangrepp och även flottans metoder att utöva skenangrepp gentemot Gotland under många årtionden så står det klart att en övervakning med flygplan bör genomföras om inte detta kan ersättas med stående kontroll på marken genom radar och annan elektronisk övervakning.

I de flesta fall kan det till och med vara bättre utan tvekan att INTE skicka upp flyg för man då röjer sin förmåga eller kanske inte vill provocera då man uppenbarligen vet det är fråga om en väl dirigerad övning från motpartens sida.


* Media får ”plötsligt” del av det faktum att man ”underlåtit” skicka upp ett JAS Gripen plan för att avvärja eventuella gränsöverskridelser.

* Försvaret kontrar direkt med att dra onödig uppmärksamhet till sig och ”erkänner genom lössläppta uttalanden” att man fallerade och nu istället har en ”allvarlig läcka” inom försvarsgrupperingen.

Detta banala men uppenbara erkännande kan ju knappast tjäna något syfte om öppenhet till gagn för rikets försvar men snarare vara en fråga om ett rent ”skenavslöjande”.

Under samma tid i Internationell media diskuteras flitigt att det Amerikanska NSA (National Security Agency) har full tillgång till en stor mängd data vilken regelbundet samlas in från Google, Facebook, Apple, Microsoft, Skype, Verizon med flera. Detta under en lag som påminner oerhört mycket om vår egen FRA-lag.

All avlyssning som sker är hemlig, domstolen som prövar fall berörda av denna avlyssning och datainsamling är hemlig och likaså den kontrollinstans som bedriver tillsyn är lika hemligstämplad.

Vi vet genom avslöjanden i media 2010-2012 att Svenska myndigheter, däribland justitia och militära eller civila polisiära och underrättelsemyndigheter bedriver regelrätt utbyte av information med sagda NSA och andra Amerikanska myndigheter. Allt utan tillstånd av riksdagen eller regeringen för att ”inte behöva besvära folket med insyn”.

Ett faktum som blivit beklämmande med Sveriges försvar, bortsett från en eventuell ”läcka” är att läckan kan vara et tekniskt påfund i detta läge.

Sverige befinner sig mitt emellan USA och Ryssland som en gräns. Man vet sedan tidigare att mycket (vid tillfället av FRA-lagens införande) att ca. 90% av telekommunikation i Ryssland går genom Svenska ledningar och nät.

Utbytet är nu igång, övningar pågår och USA är ju givetvis intresserade av mer information. Dessutom är ju försvaret intresserade av att se till man har de bästa möjligheterna att bedriva någon verksamhet över huvud taget. Finansieringen är ju uppenbart ett ständigt problem.

Eftersom ”läckan” i försvarsmakten nu ”erkänns” (läs ”planterats i folkets minne”) så framgår klart att försvaret ”behöver mer resurser” och våra skattepengar kan allokeras till att bedriva ytterligare verksamhet till gagn för våra allierade i första hand. Nämligen att bidra till det ökade informationsinhämtandet för främmande makts räkning utan sanktionerade riksdagsbeslut.

Man tryggar sin egen position, säkrar tron att det finns en direkt hotbild emot oss, och allt trots att man vet exakt vad som försiggår.

Det är självklart så att jag inte vet mycket men jag kan i detta enkla resonemang inte finna en annan förklaring med så här bristfälligt material varför det Svenska försvaret villigt skulle erkänna i media att man har en odefinierad ”läcka” baserat på att man agerar som man alltid gjort i fall som den skenmanöver som utövades under föregående vecka.

Det är inte heller rimligt att anta att Ryssen skulle vilja anfalla Sverige, men snarare ge ett styrkeprov till USA då man tvistar om problematik i Syrien. Ett problem som EU nu kan tillse att Sverige kan kastas in i. Då i form av ett fullt krig för att få bukt med regimen i Syrien.

För det kan ju inte vara rimligt att Sverige, med snart 70 års erfarenhet av vaksamhet mot Öster, skulle missa en uppenbar skenmanöver från Ryssen.

Det är ju trots allt oftast inte frågan om några små manövrar med ett par hundra man när dom kör igång, utan snarare massiva trupprörelser som alla upptäcker lätt med dagens enklaste signalspaningsmetoder.

Något luktar hemskt illa, och det är inte ”läckan” inom försvaret utan resonemanget att vi skulle ha en i första hand och att en sådan chans inte skulle kunna nyttjas som jag beskrivit den ovan.

Om jag har fel så händer säkert inget mer än att vi får en spiondömd kansliofficer till i Sverige, troligast enbart en uppsägning.

Har jag rätt så kan vi snart bö