Ryssland planerar nu att lämna internationella organisationer som Världshandelsorganisationen, WTO och Världshälsoorganisationen, WHO.

Detta uppger parlamentets vice talman Pyotr Tolstoj.

Läs mer på swebbtv.se