Den islamistiska motståndsrörelsen Hamas grundades officiellt 1987, kort efter att den första ”intifadan” mot Israel inletts. För att förstå dess rötter måste man dock backa ytterligare några decennier i tiden. Hamas grundare och andlige ledare shejk Ahmed Yassin var en handikappad och halvblind palestinsk imam som växte upp i en liten by i närheten av Ashkelon i vad som då var Brittiska Palestinamandatet. Hans by blev etniskt rensad under kriget 1948 och han flydde tillsammans med familjemedlemmar till Gaza.

I början av 1970-talet engagerade sig Yassin för att starta upp en palestinsk gren av Muslimska brödraskapet – en islamistisk organisation som länge motarbetats och tryckts tillbaka av Egypten – men som efter sexdagarskriget 1967 började uppmuntras och stöttas av Israel, när man tog kontroll över Gazaremsan.

Israeliska politiker – i synnerhet högerpolitiker, ville underminera palestinska nationalistiska och sekulära politiska organisationer, och då särskilt koalitionen PLO och partiet Fatah som leddes av den mycket populäre Yasser Arafat.

Israelisk finansiering

För att motarbeta PLO, Fatah och Arafat började Israel på olika sätt ge sitt stöd till och finansiera Ahmed Yassin och hans muslimska projekt. När denne officiellt ville registrera den sociala islamiska organisationen Mujama al-Islamiya, som idag betraktas som Hamas föregångare, stöttade Israel även detta projekt.

Islamisterna, som tidigare ofta varit marginaliserade, startade upp sociala institutioner, klubbar, samlingslokaler, skolor, moskéer, blodbanker, sjukhus och blev i många palestiniers ögon ett legitimt alternativ som lockade många nya anhängare, samtidigt som PLO försvagades. Nationalister och islamister hamnade ofta i konflikt med varandra. Israels ambition att splittra palestinierna såg ut att lyckas.

Att försöka styra och kontrollera islamister skulle dock visa sig vara lättare sagt än gjort. Ahmed Yassins projekt blev allt mer öppet fientligt inställda mot Israels repression och behandling av palestinierna. I december 1987, efter att israelisk militär dödat fyra palestinska arbetare, mötte Yassin flera andra företrädare ur Muslimska brödraskapet för att diskutera hur man skulle agera. Kort därefter grundades Hamas, som Yassin gav sin välsignelse.

Våren 1989 genomförde man de första bekräftade attackerna mot israeliska mål. Många fler skulle följa under de kommande decennierna.

Läs mer på nyadagbladet.se, Så bidrog Israel i uppbyggnaden av islamiströrelsen Hamas

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här