Så fiskar du på ett miljövänligt sätt

  De flesta erfarna fiskarna har åtminstone lite koll på hur man ska fiska utan att miljön påverkas negativt. Men med tanke på det stora fokus som, med allt rätt, läggs på ”grönt tänk” i dagens samhälle är det viktigt att man gör allt man kan för att bevara fiskbeståndet och skydda de härliga områdena som gör fiskandet så njutbart. Här följer några tips på hur man kan göra fiskandet så miljövänligt som möjligt.

  Kontrollera ditt drag
  Ett enkelt sätt att börja på är att kontrollera vad ditt drag är gjort av. Ett material som har använts mycket är bly, men om blynivåerna i vattnet stiger tillräckligt mycket kan det leda till att fisken och andra djur förgiftas. Så om du exempelvis ska flugfiska så är det viktigt att välja en flugbindning som är tillverkat av skonsamt material för att inte förorena vattnet.

  Fånga och släpp tillbaka
  När du fiskar, överskrid då inte de eventuella minimimått för fångst som är tillåtet. De finns där av en anledning, för att skydda miljön och fiskbeståndet, så att vissa arter inte blir överfiskade. När du tar med dig fisk hem, försök att använda så mycket som möjligt av den. Delar som inte används kan läggas i komposten. Men tänk på att det inte är tillåtet att kompostera fiskrens i alla kommuner.

  Försök att bara fånga så många fiskar som du faktiskt kommer att laga till och äta. Ta också bara med dig så mycket bete du behöver. Om du får med dig bete som inte hör hemma i området kan det påverka det lokala ekosystemet negativt om du kastar ut resterna i vattnet när du är klar. Levande bete är dock att föredra framför plastredskap som lämnas kvar i eller omkring vattnet.

  Om du inte behöver behålla fisken kan du testa att fånga och släppa tillbaka fisken, så att andra kan fånga samma fisk igen. Även om detta gör att fiskbeståndet inte minskar för denna teknik dock med sig sina egna moraliska dilemman, så se till att läsa på om de bästa och minst skadliga teknikerna för fisken om du väljer att göra på detta sätt.

  Ta det med ro
  Om du fiskar från en båt kan du minska på koldioxidutsläppen genom att använda dig av en roddbåt, eller varför inte en kanot, istället för att använda en motor för att ta dig ut på öppet vatten. Om du använder dig av en motorbåt så tänk på de lokala riktlinjerna, så att du inte stör extra känsliga områden i onödan. Det är inte bara fiskar som påverkas av motorbåtar, utan också fåglar och andra djur.

  Tänk hållbart
  Ett generellt tips som gäller lika mycket när du fiskar som i andra delar av livet: Tänk på var dina saker hamnar i slutändan, inklusive dina fiskeredskap. Se till att allt du tar med dig på fisketuren kommer med dig hem också, så att inte fiskelinor och annat ligger kvar och skräpar. Detta kommer att göra att andra som kommer efter dig också kan njuta av den rena naturen.

  Lämna ett svar

  Please enter your comment!
  Please enter your name here