Den tidigare finansmannen Brian Rose som numera är opinionsbildare och kandidat för att bli Londons nästa borgmästare säger att det är dags att människor och politiker reser sig upp ur coronarepressionen som förstör ekonomier och människors liv. Den 8:e mars 2021 ska det ske, senast.

I det brittiska parlamentet finns en minister vid namn Steve Baker som leder The Covid Recovery Group. Baker säger att England måste ha en plan och strategi för att ta sig ur coronakrisen. Medborgare och företagare har tappat hoppet och de behöver en handlingsplan för återhämtning. Det måste finnas en proportionell respons på viruset. Trycket ökar nu mot det brittiska parlamentet. Folk är förbannade.

“A forecast brought us into lockdown, so why can’t a forecast take us out of lockdown?” – Steve Baker

Brain Rose säger att England behöver hålla sig till tre handlingspunkter:

  1. Ett starkt ledarskap som klarar av att presentera innovationer, lösningar och utbildning istället för det enda verktyg som nuvarande ledarskap använder, lockdown.
  2. Vetenskapsbaserat beslutstagande. Vi använder inte vetenskapliga rön och fynd.
  3. Proportionell coronarespons. De allra äldsta behöver beskydd, men låt de friska gå tillbaka till sina jobb. Lockdown är inte lösningen, säger Rose. Han uppger att bedömare tror att en halv miljon britter kommer att dö på grund av lockdown. Detta måste få ett slut.

Läs mer på newsvoice.se, Så här ska Sverige ta sig ur coronakrisen – “Koncentrationsläger” upprättas i Tyskland