Inför skolstarten höstterminen 2009 fick föräldrar till 7-åriga barn över hela landet reklam från mobiloperatören Tele 2 med ett gratis kontantkort. Reklamen var tydligt riktad till de små. Tankade du det före den 31 augusti 2009 fick du 100 kronor extra att ringa för, lockade operatören som dessutom erbjöd ett startpaket värt 99 kronor.

Mobiloperatörerna skänker inte bort telefontid för att de är snälla mot barnen. Det handlar om att maximera intäkterna och få med sig nya grupper som tidigare stått utanför marknaden, enligt marknadskonsultbolaget IDC, specialiserat på telekom.

Agerandet är samvetslöst eftersom de ansvariga på Tele 2 inte är omedvetna om den debatt om mobiltelefonins hälsorisker som pågår över hela världen. Mobilindustrin bevakar den noga och hälsoriskerna för barnen är ofta i fokus eftersom barn är känsligare för strålningen. Nu görs internationella studier som skall studera om barn som använder mobiltelefoner får ökad förekomst av hjärntumörer. Dessa studier anses vara brådskande eftersom de möjliga riskerna för barnen sannolikt är betydligt högre och i stort sett outforskade enligt expertis från WHOs cancerforskningsinstitut IARC. Men detta får vare sig barnen eller föräldrarna information om. De lockas in i ett mobilberoende beteende ovetandes om att de samtidigt blir försökskaniner i ett gigantiskt experiment.

Cancerläkaren Lennart Hardell är hittills ensam i världen om att ha studerat mobilriskerna för tonåringar: de som börjat använda mobilen före 20 års ålder löper betydligt högre risk för att få hjärntumör än vuxna. Risken är upp till 8 gånger förhöjd. Resultatet blir än mer alarmerande i ljuset av att två av Australiens mest kända hjärnkirurger nyligen berättade att de ser allt fler unga hjärntumörpatienter i sina mottagningar, något som de befarade berodde på den ökande användningen av mobiltelefoner bland unga.

Ryska experter, österrikiska läkarförbundet, 20 internationella cancerläkare, läkarorganisationer i Tyskland, 50 internationella vetenskapsmän – ja, listan kan göras mycket lång över alla de som i uttalanden de senaste åren varnat för konsekvenserna av barns och vuxnas mobilanvändning. Tyvärr handlar debatten inte bara om hjärntumörer: det gäller även risken för tidig Alzheimers, beteendestörningar, sömnrubbningar, malignt melanom, minskad förmåga att få barn med mera. De ryska experterna samt tyska vetenskapsmän anser exempelvis att barn under 18 år samt gravida kvinnor inte bör använda mobiltelefon överhuvudtaget. Den franska senaten antog i juli ett lagförslag om förbud mot mobilen i skolan upp till gymnasiet och förbud mot reklam för mobiler riktat till barn under 14 år, mot bakgrund alla varningar och nya forskningsrön om betydande risker. Lyon stad är enbart en av många regioner som uppmanar barn att inte använda mobiler.

I Sverige är det tyst. Mobilindustrin gör allt de kan för att riskerna och debatten skall mörkläggas, alltmedan barnen lockas in till mobilkundkretsen med erbjudande om gratis mobiltelefontid. Journalistkåren inom ledande media sviker barnen genom att inte rapportera om riskerna. Och politikerna tar inga initiativ i frågan så länge debatten effektivt är tystad. Industrins vinster kan fortsätta att maximeras, alltmedan forskare studerar om de nya intet ont anande unga kundgrupperna får fler hjärntumörer.

Artikel skriven av Mona Nilsson

www.monanilsson.se, Samvetslöst mot barnen, Tele 2

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här