Inför skolstarten höstterminen 2009 fick föräldrar till 7-åriga barn över hela landet reklam från mobiloperatören Tele 2 med ett gratis kontantkort. Reklamen var tydligt riktad till de små. Tankade du det före den 31 augusti 2009 fick du 100 kronor extra att ringa för, lockade operatören som dessutom erbjöd ett startpaket värt 99 kronor.

Mobiloperatörerna skänker inte bort telefontid för att de är snälla mot barnen. Det handlar om att maximera intäkterna och få med sig nya grupper som tidigare stått utanför marknaden, enligt marknadskonsultbolaget IDC, specialiserat på telekom.

Agerandet är samvetslöst eftersom de ansvariga på Tele 2 inte är omedvetna om den debatt om mobiltelefonins hälsorisker som pågår över hela världen. Mobilindustrin bevakar den noga och hälsoriskerna för barnen är ofta i fokus eftersom barn är känsligare för strålningen. Nu görs internationella studier som skall studera om barn som använder mobiltelefoner får ökad förekomst av hjärntumörer. Dessa studier anses vara brådskande eftersom de möjliga riskerna för barnen sannolikt är betydligt högre och i stort sett outforskade enligt expertis från WHOs cancerforskningsinstitut IARC. Men detta får vare sig barnen eller föräldrarna information om. De lockas in i ett mobilberoende beteende ovetandes om att de samtidigt blir försökskaniner i ett gigantiskt experiment.

Cancerläkaren Lennart Hardell är hittills ensam i världen om att ha studerat mobilriskerna för tonåringar: de som börjat använda mobilen före 20 års ålder löper betydligt högre risk för att få hjärntumör än vuxna. Risken är upp till 8 gånger förhöjd. Resultatet blir än mer alarmerande i ljuset av att två av Australiens mest kända hjärnkirurger nyligen berättade att de ser allt fler unga hjärntumörpatienter i sina mottagningar, något som de befarade berodde på den ökande användningen av mobiltelefoner bland unga.

Ryska experter, österrikiska läkarförbundet, 20 internationella cancerläkare, läkarorganisationer i Tyskland, 50 internationella vetenskapsmän – ja, listan kan göras mycket lång över alla de som i uttalanden de senaste åren varnat för konsekvenserna av barns och vuxnas mobilanvändning. Tyvärr handlar debatten inte bara om hjärntumörer: det gäller även risken för tidig Alzheimers,