Strålsäkerhetsmyndigheten, som noga påpekat att de är en expertmyndighet gällande mobilstrålningen, vet inte vad det är för typ av artificiell mikrovågsstrålning som mobilindustrins sänder ut från sina basstationer. SSM vet heller inte hur mycket energi strålningen innehåller. I ett mejlsvar på frågan om hur den artificiella strålningen ser ut, fick jag till svar att jag skulle fråga universiteten och/eller gå någon kurs i ämnet. Hur mycket energi som finns i den artificiella strålningen svarade inte SSM på.

Min fråga till SSM var, om man minskade rummet mellan fotonerna då får man plats med mer information? Jag jämförde med en laserpenna på 0,5 W som man kan skära plåt med (Arbetsmiljöverket Artificiell optisk strålning). Laser är en enda frekvens, som man ”staplar” på varandra med en liten förskjutning.  Det krävs inte mycket energi för att koncentrera fotonerna och öka energin. Liknande konstruktion måste gälla för den tekniskt producerade mikrovågsstrålningen..

För att kunna sända bilder, musik och text nyttjar man fotonerna i den elektromagnetiska strålningen. Fotonerna är bärare av informationen i den trådlösa tekniken, ju mer information desto mer energi/fotoner nyttjas.

Fotoner är energi i rörelse, men eftersom fotoner saknar massa saknar den lägesenergi. När rörelseenergin absorberas av materia övergår den i värmeenergi. En foton svänger olika snabbt beroende på hur korta eller långa våglängderna är, vilket betyder att ju korta våglängd desto högre blir energin i fotonen (rörelseenergin) och desto mer värme avger den vid absorption. Men hög rörelseenergi ger även andra effekter, jämför med bilar som krockar. Ju högre hastighet vid smällen, desto större skada på materian, i detta fall bilen.

Långa våglängder innehåller mindre energi och inte är så skadliga. Dessa frekvenser passerar också genom kroppen. Som exempel finns de naturliga Schumanresonanserna, som bildas vid blixturladdningar. Våglängderna är extremt långa 1-10 mil i frekvensområdet 3 – 30 Hz. Schumanresonanserna kan som optimum nu upp till mellan 0,000 1 – 0,000 2 µW/m2 .

Radiofrekvent strålning innefattar våglängderna 1 km – 1 mm vilket motsvarar frekvensområdet 10 MHz – 300 GHz. Det finns knappt naturlig radiofrekvent strålning.

SSM skriver på sin webbsida citat: ”Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg”.

Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin av astrofysikerna och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006 uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut

radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 10 -20 W/m2 per Hz (0,000 000 000 000 01 µW/m2/ Hz).

Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet, runt i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:    230 µW/m2 = fältstyrka 110 dB mikroV/m   ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = fältstyrka 118 dB mikroV/m    ökning med 15 miljarder
Stockholm:    6700 µW/2 =  fältstyrka 122 dB mikroV/m    ökning med 67 miljarder

Det naturliga solljusets frekvenser innefattar värmestrålning, (IR-ljus har våglängder 1 mm – 700 nm, vilket motsvarar 300 GHz – 430 THz), till UV-ljusets våglängder upp till 0,000 100 mm. UVB och UVC extremt korta våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden. Det är där melanocyterna sitter som aktiveras av UV-strålningen så att vi producerar skyddande brun färg i huden.

Något biologiskt skydd för mikrovågar har vi inte, men våglängder under 1 m absorberas till viss del av luften. Dock finns ”fönster” med hög penetrerande förmåga i våglängdsområdet runt 10 cm, vilket mobilindustrin nyttjar i sina sändarsystem 3G, 4G, 5G, WiFi etc. Även våglängden 3 cm är ett sådant ”fönster”.  Det är inte bara luften som dessa frekvenser tar sig igenom utan även våra kroppar. Om UV-ljusets våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden Hur djupt tränger då en våglängd på 10 cm in i kroppen (2,5 GHz)?

Man har medicinskt konstaterat (Flygvapnets radarskola, 1959) att inom frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ. I förhållande till den naturliga stråldosen penetreras alltså våra kroppar nu med 67 miljarder gånger högre stråldos, än vad vi är biologiskt anpassade till. Dessutom pulsar strålningen, vilket kan liknas med att vi beskjuts dygnet runt med hagelgevär från alla håll. Vem tål det?

Våglängden har även en antenneffekt på människan ( SSI, FOA, ICNIRP 2009), vilket innebär att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Vi tål biologiskt enbart naturlig stråldos av 0,000 000 5 µW/m2 som sagt, med antenneffekten ökar stråldosen ytterligare med 40 % i barn och i våra organ. Denna kunskap tycks inte SSM ha, utan anser att vi skall tåla referensvärden, för militära ändamål, som enbart skyddar mot direkta effekter, alltså akut. SSM skriver: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Hur kan ett referensvärde vara satt med god marginal som inte skyddar civilbefolkningen mot långtidseffekter?

Expertmyndigheten SSM skriver också i sitt mejl att den artificiella mikrovågsstrålningen är mycket komplicerad. Om de inte själva begriper hur den artificiella strålningen ser ut och hur mycket energi den innehåller, hur skall då övriga tjänstemän inom kommuner och länsstyrelser förstå den och allmänheten? Dessa tjänstemän inom respektive myndighet hänvisar ju alltid till ”expertmyndigheten” SSM.

Jag ställde även frågan till Post- och Telestyrelsen som ger tillstånd och fördelar frekvenserna till mobiloperatörer och privatpersoner, utan att pröva den artificiella mikrovågsstrålningen enligt miljöbalken. De svarade mig att det inte var ”deras bord”.

Vi kan alltså konstatera att expertmyndigheten SSM som övriga ansvariga myndigheter hänvisar till och som folk litar till, inte har en aning om vad mobilindustrin sprider dygnet runt, i vår livsmiljö. Vi är tillbaka på 1950-talets syn på industriutsläppen, som då ansågs vara både försumbara och utspädningsbara. Tjänstemännen hade inte den minsta aning om vad det var för gifter tillverkningsindustrin släppte ut. Skillnaden är dock att mobiloperatörerna placerar sina industrier på hustak, väggar, på skolor, nära skolor, i skolor. Nära vår boende- och arbetsmiljö där vi vistas dygnet runt. Dessutom köper vi trådlös elektronik som avger höga stråldoser av pulsad mikrovågsstrålning (WiFi, DECT-telefoner) i våra hem där vi sover, och vistas, dygnet runt. Är det alls konstigt att folk och deras husdjur blir skadade/sjuka/sönderstressade i hjärnan av denna strålning, eller från cancer eller blir elöverkänsliga?

Solveig Silverin, miljöingenjör

Sanningen om mikrovågorna och expertmyndigheten SSM

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här