Om man ser till vetenskapliga studier tillsammans med erfarenhet från länder och stater i USA som använt respektive inte använt munskydd kan vi en gång för alla slå fast att munskydd inte hjälper mot SARS-CoV-2.

Studier visar att munskydd har viss effekt mot spridning av droppar och partiklar, som den senaste gjord i Sverige vid Luleå tekniska universitet. Finns fler liknande studier.

För att ha någon effekt ska munskyddet bäras av någon som redan är sjuk och hostar med spridande av droppar eller människor som är mycket nära någon som är sjuk som hostar.

Det finns ingen asymptomatisk smitta när det gäller covid-19 och de som är sjuka stannar hemma, som med influensan eller en svår förkylning, vilket förklarar varför det inte haft något effekt.

Andra studier som denna från Tyskland där man jämförde införandet av munskydd och dödlighet mellan regioner eller denna där man jämförde länder visar på viss effekt.

Att jämföra regioner på detta sätt kan var kraftigt vilseledande vilket skillnader mellan Stockholm och andra regioner i Sverige visat trots samma regler, det vill säga avsaknad av restriktioner.

Man måste ta hänsyn till flera parametrar: den uppenbara manipuleringen av antalet smittade och döda, kulturella skillnader t ex hålla avstånd som är naturligt för oss svenskar, generella nivåer av vitamin D och så vidare.

Danska socialstyrelsen säger så här om munskydd och den här typen av studier i slutet av 2020:

”Der foreligger en række observationelle studier på effekten af mundbind ift. forekomsten af COVID-19 og andre beslægtede luftvejsvira (SARS og MERS). Disse studier sammenholder antallet af smittede blandt personer, der bruger mundbind, med antallet af smittede blandt personer, der ikke bruger mundbind. Generelt er resultater fra observationelle studier behæftet med potentielle fortolkningsvanskeligheder, som skal inddrages ved konklusioner ud fra resultaterne.”

Vidare hänvisar man till samarbete med Cochrane vars undersökning visade att munskydd inte hjälper:

”En systematisk gennemgang af den videnskabelige dokumentation fra Cochrane-samarbejdet, som senest er blevet opdateret i november 2020, har undersøgt dokumentationen for om mundbind nedsætter risikoen for, at brugeren bliver smittet med forskellige luftvejsvira som influenza og SARS. Cochrane-reviewet konkluderer, at det videnskabelige grundlag (evidensen) generelt er for svag til, at der kan drages sikre konklusioner om, hvorvidt brug af mundbind nedsætter forekomsten af akut luftvejssygdom hos brugerne”

Förutom kritik av metoder är en jämförelse mellan Tyskland, Danmark och Sverige ett bra exempel på svagheten i de här studierna. Grafen nedan är från Our World In Data och gäller antal fall av covid-19 per miljoner människor.

Tyskland införde krav på munskydd i slutet på april 2020. Danmark och Sverige gjorde det inte. Ändå följde Danmark Tyskland i minskat antal fall. Sverige gjorde det inte.

Sverige stängde inte ner på samma sätt om Tyskland och Danmark. Livet fortsatte ungefär som vanligt. Sveriges primära strategi var att följa den mellan länder överenskomna planen som Anders Tegnell berättat om för hur man ska hantera en pandemi (vilket vi inte haft enligt korrekt definition innan 2009).

Förutom att Sverige kan ha testat mer och fått många falskt positiva svar så ser det ut som om fler blev sjuka. Detta har troligen lett till viss flockimmunitet och kan förklara varför Sverige inte tycks drabbas på samma sätt av omikron som andra länder som stängde ner. Omikron ser ut att spridas av och mest drabba vaccinerade vilket är oroande men en annan sak.

Sverige agerade korrekt även om vi dessvärre sakta men säkert rättat in oss i ledet. Man kan inte skylla på högre dödstal än Danmark då det troligen är långt färre som dött än de officiella siffrorna. Många äldre dödades med palliativ vård, ignorans av förebyggande och botemedel. Personer med utländsk bakgrund var mer drabbade vilket sannolikt beror på lägre nivåer av D-vitamin. Sett över längre tid och i förhållande till folkmängd har vi inte heller haft någon överdödlighet.

Manipulationen av vilka som verkligen haft covid-19 är också något att beakta. Runtom i världen har man angett patienter som sjuka med covid-19 trots att de legat på sjukhus för eller dött av andra orsaker.

Slutsats
Om man ställer studierna som talar för respektive mot munskydd, den samlade bilden, en uppenbar agenda bakom ”pandemin”, läkemedelsindustrins pengar och makt samt metoder kan resultatet av studier som talar för munskydd ifrågasättas. De är helt enkelt inte trovärdiga. Munskydd gör ingen skillnad.

Vi måste också ta hänsyn till eventuella negativa konsekvenser av munskydd. Att inte kunna få tillräckligt med syre och andas ut CO2 riskerar påverka hälsan negativt.

Merparten som dog av spanska sjukan dog av bakteriell lunginflam