Det finns en hel del fakta som talar mot vaccin. Här är några. Ytterst få dog av mässling tiden innan vaccinet kom som då ansågs vara en ofarlig barnsjukdom. Enligt SCB dog tio personer av mässling 1930, sexton 1952 och fyra 1956. Andra år t ex under andra världskriget var dödsfallen fler men fortfarande få i det stora hela. Några årtionde tidigare var det många fler men förbättrade livsvillkor minskade dödsfallen drastiskt.

I USA gäller idag ett omvänt förhållande. Enligt data från Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) dör eller skadas tusentals amerikaner varje år på grund av vacciner.

Det finns inga ordentliga säkerhetsstudier gjorda på vacciner. De som ges till barn har inte genomgått dubbelblinda tester med placebo och det finns inga studier på vaccinerade respektive ovaccinerade barn.

Så här ser det ut när det gällande säkerhetstester för vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund presenterad av Del Bigtree på The HighWire efter en Freedom of Information Act av dokument från Food and Drug Administration som ansvarar för säkerheten ( ha överseende med ev osynkat ljud, Youtubes fel).

Flera utbrott av mässling under senare år kan delvis skyllas på vaccinet. Något oklart faktaläge men eventuellt förlorar vaccinet mot mässling verkan över tid vilket sker med andra vacciner varför många småbarnsföräldrar som vaccinerats som barn antagligen saknar eller har dåligt skydd. Om de smittas blir även de smittspridare.

”The fact that we have mumps showing up in highly immunized populations likely reflects something about the effectiveness of the vaccine”
Dr. Susan Even

En moder som haft mässling skyddar sitt barn via modersmjölken en tid efter födseln. Detta och att äldre generationer återkommande haft sjukdomen utgör en naturlig flockimmunitet som inte går att återskapa genom vaccin.

Vi som haft mässlingen som barn är skyddade livet ut. Kanske. Tack vare en oansvarig vaccinpolicy håller viruset eventuellt på att förändras. Risken finns att vårt naturliga skydd inte längre kommer gälla.

Det finns flera studier som visar eller indikerar att barnsjukdomar kan vara viktiga för att stärka hälsan i vuxen ålder. Bland annat minskar risken för cancer ( se nedan) och en svensk studie visar att mässling kan skydda mot allergier hos barn.

”Our data suggest that measles infection may protect against allergic disease in children”
Rosenlund H, Bergström A, Alm JS, et al

Ovaccinerade barn är sannolikt friskare än vaccinerade. En amerikansk studie som bekräftar detta grundar sig visserligen på frågor till föräldrar och kan knappast ses som bevis men ger en indikation. Ytterligare en studie från USA konstaterade att vaccinerade barn oftare var på sjukhus än barn med färre vaccin.

Ett vaccin mot mässling innehåller inte enbart ett försvagat virus utan är en cocktail av bakomliggande processer, ämnen och cellkulturer vilket ger främmande DNA-fragment, nano-partiklar och lite annat. Det injiceras sedan direkt i blodet varför viruset, och det andra, kommer in i kroppen på onaturlig väg.

”Anyone who says that the fetal DNA contaminating our vaccines is harmless either does not know
anything about immunity and Toll- like receptors or they are not telling the truth.”
—Dr. Theresa Deisher.

Cancer och andra kroniska sjukdomar ökar (data från USA men vi ser samma trend här). Det kan finnas ett samband mellan vacciner och vissa former av cancer. Vi kan åtminstone konstatera att det har ökat i samma takt som antalet vacciner. Möjligen kan även avsaknad av barnsjukdomar ha betydelse.

I USA har ca