Det finns en hel del fakta som talar mot vaccin. Här är några. Ytterst få dog av mässling tiden innan vaccinet kom som då ansågs vara en ofarlig barnsjukdom. Enligt SCB dog tio personer av mässling 1930, sexton 1952 och fyra 1956. Andra år t ex under andra världskriget var dödsfallen fler men fortfarande få i det stora hela. Några årtionde tidigare var det många fler men förbättrade livsvillkor minskade dödsfallen drastiskt.

I USA gäller idag ett omvänt förhållande. Enligt data från Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) dör eller skadas tusentals amerikaner varje år på grund av vacciner.

Det finns inga ordentliga säkerhetsstudier gjorda på vacciner. De som ges till barn har inte genomgått dubbelblinda tester med placebo och det finns inga studier på vaccinerade respektive ovaccinerade barn.

Så här ser det ut när det gällande säkerhetstester för vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund presenterad av Del Bigtree på The HighWire efter en Freedom of Information Act av dokument från Food and Drug Administration som ansvarar för säkerheten ( ha överseende med ev osynkat ljud, Youtubes fel).

Flera utbrott av mässling under senare år kan delvis skyllas på vaccinet. Något oklart faktaläge men eventuellt förlorar vaccinet mot mässling verkan över tid vilket sker med andra vacciner varför många småbarnsföräldrar som vaccinerats som barn antagligen saknar eller har dåligt skydd. Om de smittas blir även de smittspridare.

”The fact that we have mumps showing up in highly immunized populations likely reflects something about the effectiveness of the vaccine”
Dr. Susan Even

En moder som haft mässling skyddar sitt barn via modersmjölken en tid efter födseln. Detta och att äldre generationer återkommande haft sjukdomen utgör en naturlig flockimmunitet som inte går att återskapa genom vaccin.

Vi som haft mässlingen som barn är skyddade livet ut. Kanske. Tack vare en oansvarig vaccinpolicy håller viruset eventuellt på att förändras. Risken finns att vårt naturliga skydd inte längre kommer gälla.

Det finns flera studier som visar eller indikerar att barnsjukdomar kan vara viktiga för att stärka hälsan i vuxen ålder. Bland annat minskar risken för cancer ( se nedan) och en svensk studie visar att mässling kan skydda mot allergier hos barn.

”Our data suggest that measles infection may protect against allergic disease in children”
—Rosenlund H, Bergström A, Alm JS, et al

Ovaccinerade barn är sannolikt friskare än vaccinerade. En amerikansk studie som bekräftar detta grundar sig visserligen på frågor till föräldrar och kan knappast ses som bevis men ger en indikation. Ytterligare en studie från USA konstaterade att vaccinerade barn oftare var på sjukhus än barn med färre vaccin.

Ett vaccin mot mässling innehåller inte enbart ett försvagat virus utan är en cocktail av bakomliggande processer, ämnen och cellkulturer vilket ger främmande DNA-fragment, nano-partiklar och lite annat. Det injiceras sedan direkt i blodet varför viruset, och det andra, kommer in i kroppen på onaturlig väg.

”Anyone who says that the fetal DNA contaminating our vaccines is harmless either does not know
anything about immunity and Toll- like receptors or they are not telling the truth.”
—Dr. Theresa Deisher.

Cancer och andra kroniska sjukdomar ökar (data från USA men vi ser samma trend här). Det kan finnas ett samband mellan vacciner och vissa former av cancer. Vi kan åtminstone konstatera att det har ökat i samma takt som antalet vacciner. Möjligen kan även avsaknad av barnsjukdomar ha betydelse.

I USA har ca 1 av 40 barn autism. Om utvecklingen fortsätter i samma takt visar beräkningar att det år 2025 kan röra sig om 1 av 2 barn. USA kommer därmed självdö som nation.

Att vaccin kan orsaka autism är bevisat i amerikansk och italiensk domstol. Många amerikanska barn har fått erkänt ett samband och skadestånd av amerikanska staten. Många föräldrar hävdar att deras barn insjuknat direkt efter vaccinering.

Ett vittnesmål av en expert som tidigare arbetat för amerikanska myndigheter men då var tyst om det han visste bekräftar ett samband med vaccin. Mycket annat talar för ett samband men det kan även finnas andra orsaker. Man vet att det inte är genetisk utan finns i miljön.

Svenska barn får sina vacciner i senare ålder än amerikanska barn vilket tycks vara avgörande för hur väl immunsystemet, hjärnan och andra organ hanterar det. De får också färre vacciner men vi följer sakta efter det som sker i USA varför utvecklingen där måste ses som en varningssignal.

Studier som friskriver vaccin från skuld säger egentligen ingenting. De kan ofta ifrågasättas. Ibland är de uppenbarligen ”tillrättalagda”. Glöm inte att läkemedelsindustrin är en miljardindustri som har stor makt över forskningen och sjukvårdspolitiken.

Riksrevisions rapport (RiR 2016:9) varnar för inflytandet från läkemedelsindustrins och säger att ”en stor del av den kunskap som finns om läkemedel tas fram av läkemedelsföretagen, som inte bara ser till folkhälsan utan även till vinstintresset”.

En sak till. Det här med Dr Andrew Wakefield är avfärdat sedan länge och var en iscensatt bluff av en skribent vid namn Brian Deer. Om rättvisan får segra borde förstudien återpubliceras i The Lancet, bluffartikeln i BMJ dras tillbaka och Brian Deer ställas inför rätta om det var medvetet försök till smutskastning. Andra studier har bekräftat det forskargruppen på Royal Free kom fram till bland annat denna från UC Davis Health. Se mer nedan.

Avgörande i den här frågan är att det inte finns några studier gällande vaccin på de autistiska barnen i USA och så länge detta gäller kan ingen påstå att vaccin är säkert.

Pål Bergström

Originaltext: palbergstrom.com, Sanningen om vaccin

 

Studier om barnsjukdomar och stärkt immunsystem

Febrile infectious childhood diseases in the history of cancer patients and matched control

Acute infections as a means of cancer prevention: Opposing effects to chronic infections?

Mumps and ovarian cancer: modern interpretation of an historic association

History of chickenpox in glioma risk: a report from the glioma international case-control study (GICC)

Do childhood diseases affect NHL and HL risk? A case-control study from northern and southern Italy

Delayed infection, family size and malignant lymphomas

Risk factors for Hodgkin’s disease by Epstein-Barr virus (EBV) status: prior infection by EBV and other agents

Day care in infancy and risk of childhood acute lymphoblastic leukaemia: findings from UK case-control study

Early life exposure to infections and risk of childhood acute lymphoblastic leukemia

Article about a 2018 paper: Childhood leukemia linked to lack of childhood infections

Colon and Rectal Cancers Rising in Young People

Association of measles and mumps with cardiovascular disease: The Japan Collaborative Cohort (JACC) study

Allergic Disease and Atopic Sensitization in Children in Relation to Measles Vaccination and Measles Infection

 

Studier som på ett eller annat sätt är relaterade till fallet med Dr Wakefield

Gastrointestinal abnormalities in children withautistic disorder

Colonic CD8 and ?? T-cell infiltration with epithelial damage in children with autism

Intestinal lymphocyte populations in children with regressive autism: evidence for extensive mucosal immunopathology. (Wakefield ingår i forskargruppen)

Antibodies to Myelin Basic Protein in Children with Autistic Behavior

Elevated levels of measles antibodies in children with autism

Dysregulated Innate Immune Responses in Young Children with Autism Spectrum Disorders: Their Relationship to Gastrointestinal Symptoms and Dietary Intervention

Evaluation of an association between gastrointestinal symptoms and cytokine production against common dietary proteins in children with autism spectrum disorders

Clinical Presentation and Histologic Findings at Ileocolonoscopy in Children with Autistic Spectrum Disorder and Chronic Gastrointestinal Symptoms

Autistic enterocolitis: Fact or fiction?

Phenotypic expression of autoimmune autistic disorder (AAD): a major subset of autism.

Celiac disease presenting as autism.

Gastrointestinal Symptoms in a Sample of Children with Pervasive Developmental Disorders

Autism and Clostridium tetani

Short-term benefit from oral vancomycin treatment of regressive-onset autism.

Small intestinal enteropathy with epithelial IgG and complement deposition in children with regressive autism.

Focal-enhanced gastritis in regressive autism with features distinct from Crohn’s and Helicobacter pylori gastritis.

Immune activation of peripheral blood and mucosal CD3+ lymphocyte cytokine profiles in children with autism and gastrointestinal symptoms.

Increased serum levels of glutamate in adult patients with autism.

Gastrointestinal microflora studies in late-onset autism.

Differences between the gut microflora of children with autistic spectrum disorders and that of healthy children.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här