I och med att folkmassorna börjar få korn på vad som föregår i bakgrunden så drivs en massiv propagandakampanj fram på flera plan. Den vi först ser är det mediadrev som ständigt försöker att överdriva hotet från pandemin och på olika sätt få folk att drabbas av rädsla och panik. På ett djupare plan så handlar propagandan om att svartmåla och infiltrera motståndsrörelsen. Det målas upp en bild av högerextrema krafter med ont uppsåt som försöker att riva ned det öppna demokratiska samhället. Det som driver rörelsen beskrivs som en maniskt kollektiv konspirationspsykos med inslag av utomjordingar, judar och en uppfattning av att hela jorden är platt.

Ytterligare ett steg ned i propagandan så ser vi den desinformation som sprids i de alternativa media-kanalerna. På denna nivå har vi det mer diaboliska inslag där sanningsrörelsen bombarderas med falsk information som ges ut av korrupta lakejer och som sedan sprids vidare som missinformation av naiva följare som på olika sätt uppmuntras och ges stöd. Det är en hel arme med kvacksalvare, gurus och populistiska röster med tillhörande supportrar. Det är här den så kallade ryska trollverkstaden faktiskt opererar. Det är här som det skapas ett alibi för anklagelserna om att sanningsrörelsen faktiskt är psykotisk och därmed inte att lita på. Det är här som vi måste agera för att vinna detta informationskrig. Det handlar inte om att peka ut någon, för denna desinformation är så ingrodd att vi alla på ett eller annat sätt är påverkade av den. Dessutom är det en del av planen att vi ska börja bråka i våra egna led. Vi måste alltid följa en väg av medkänsla och acceptans för andra. Det gäller alla människor, från de som är inte vet bättre, till de som medvetet saboterar. Svaret är detsamma.

Vakenrörelsen är en term som jag själv myntade runt 2010 efter att svensk massmedia hade påbörjat sin första svartmålningsattack på mig och Sanningsrörelsen. Anledningen till denna nya benämning var att jag såg vikten av att vi definierar oss själva och inte låter någon annan projicera egenskaper på vår folkrörelse. Vi måste släppa den stämpel av konspirationsteoretiker som genom propaganda har etsat fast sig i våra kretsar. Vi måste separera vår tro från vårt vetande och sluta slänga oss med uttryck planterade av propagandaagenter. Det vi gör är att studera globala händelser, analysera dessa och formulera en teori om den pågående konspiration. Denna teori ska vara helt fri från mytologiska och religiösa aspekter som florerar i denna subkultur. Vi måste separera tro från vetande. Vi bör vara toleranta och öppna för alla trosuppfattningar och idéer. Jag anser även att det är bra att ha en stark tro på det goda och vår inneboende kraft. Det vi måste vara på det klara om är vad det är som vi faktiskt vet baserat på denna kunskap.

Vakenrörelsen är en ram för att utveckla denna kunskap och säkerställa en oberoende och decentraliserad struktur som inte kan korrumperas och tas över. Genom att skapa ett manifest över våran situation kan vi definiera de största problemen, våra visioner och skapa en tydlig handlingsplan. På så vis kan vi skapa ett verktyg som kan stödja arbetet för frihet och sanning i hela världen. När vi kan definiera vilka vi är och vad vi tror på så tar vi tillbaka vår makt och kan stå på ett stabilt fundament. Mycket av detta arbete är redan gjort genom ett stort arbete som pågått i bakgrunden under många år. Nu är tiden mogen för att ta nästa steg fram.

Vakenrörelsen har funktionen och kraften att skapa en modell för ett globalt uppvaknande. Där vi säkerställer att denna frihetsrörelse inte blir kontrollerad av ett fåtal aktörer. Vi använder oss av fraktala nätverk och bygger upp ett nytt system. Det är dags för hela världen att vakna.

Värme
Mikael Cromsjö
Vakenrörelsen
Vaken.se
uniteawake.com