Av alla rörelser i världen så finns det väl ingen som är så behäftad med spekulationer, paranoia och pajkastning som den som sysslar med att försöka exponera och avslöja den s.k Nya Världsordningen som eliten planerat och planerar. Denna rörelse (även om det inte finns någon enhetlig sådan) består av människor från allehanda håll och kanter och i alla åldrar, från yngre tonåringar till folk i pensionsåldern.

Gemensamt för dem alla är att de anser sig ha upptäckt något; Lögner i olika enskilda fall eller en konspiration i större skala. Ofta handlar det om att man börjat intressera sig för ett specifikt ämne, t.ex mordet på John F Kennedy eller 11:e september-attacken och utifrån detta letts i en riktning som pekar på ett större, ännu mer dramatiskt och diaboliskt scenario. Nämligen att det finns en grupp individer, vanligen definierade som illuminati, skuggregeringen eller eliten, som bakom kulisserna manipulerar mänskligheten och har styrt och styr alla de stora skeendena i världen.

Hur länge denna manipulation har pågått råder det delade meningar om, vissa säger hundra år, andra menar att det handlar om flera tusen år. Oavsett vilket så är människorna inom den s.k NWO-forskningen åtminstone överens om en sak, och det är att vi, d.v.s mänskligheten, är förda bakom ljuset av de styrande. Lurade och bortgjorda stressar vi oss genom livet och fyller våra hjärnor med den propaganda och smörja som eliten proppar våra huvuden med redan från det att vi föds. Parkerade framför TV-apparater och datorer bombarderas vi med desinformation dygnet runt året om. Till detta kommer alla gifter som sprids i våra kroppar. I vissa länder kan ett barn få så mycket som 21 vaccinationer innan de börjat första klass, detta trots flera rapporter om bristande utvärderingar av det skydd det ger eller vilka biverkningar det kan medföra. Utöver detta fylls de med fluor, aspartam, raffinerat socker och andra gifter som skadar både deras hjärnor och kroppar.

De som läst på grundligt och verkligen gjort sin hemläxa vad beträffar makthavarna i världen vet också att deras planer och agendor ofta står att läsa i deras egna publikationer, vilka vanligen inte är tillgängliga för eller drar till sig intresse från allmänheten. Istället serveras vi pamfletter, klyschor, politiska program och allehanda religiösa dogmer som ska ”vägleda” oss genom livet utöver den indoktrinering som sker via ”skolningen” där vi fått lära oss att bli goda konsumenter och producenter som ska bidra till den ekonomiska tillväxten, inte självständigt tänkande och självförverkligade individer som ska skapa ett ekologiskt hållbart samhälle även för kommande generationer. Åtskilliga briljanta forskare har via gediget, ofta livslångt arbete och med statliga dokument som grund bevisat att såväl den ryska revolutionen som första och andra världskriget, liksom det kalla kriget, uppmuntrades och sponsrades av samma krafter; bankirer, industrialister, politiker och andra makthavare, huvudsakligen från Storbritannien och USA.

Även om den stora massan ännu lever i total ovetskap om detta så finns det idag många som känner till det och som försöker föra ut till allmänheten vad det är som har pågått och pågår och att vi är på väg att förlora vår ”frihet” i en värld där även s.k demokratiska samhällen går i en riktning mot allt mer övervakning och inskränkningar och kränkningar av den personliga integriteten och friheten. Utöver detta så arbetar samma krafter också på att förbjuda, modifiera och patentera naturliga näringsämnen, grödor och annan kost som är livsnödvändig för vår överlevnad, samt att inskränka och så småningom förbjuda det individuella resandet. Alla som studerat Codex Alimentarius, FN:s Agenda 21 och Club of Rome:s publikation ”The first global revolution” vet vad jag talar om.

Idag finns det massor av hemsidor, bloggar, forum, radioprogram och filmer där olika eldsjälar försöker sprida information om bedrägeriet mot mänskligheten och ”Den nya världsordningen”, d.v.s det totalitära samhälle som eliten planerar för världens befolkning och vad de vill göra med ”de onyttiga ätarna” för att använda deras egen terminologi. När man studerar de här olika grupperna och lyssnar på vad dess admins, redaktörer, medlemmar, radiovärdar och filmproducenter säger så ser man ofta samma mönster träda fram efter ett tag. Den ene anklagar den andre för att vara oseriös, kontraproduktiv, desinformatör eller rätt och slätt bara en idiot.

Titt som tätt dyker det upp nya internetsidor, radioprogram och filmer om att den och den är ”exposed”, där någon mer eller mindre rabiat ”sanningssägare” eller religiös besserwisser högtidligt förklarar vilken charlatan eller ondskans agent vissa NWO-forskare är. Det är hur lätt som helst att hitta exempel men frågan är om inte Peter Joseph är den som fått ta mest skit efter att ha retat upp både kristna och NWO-forskare i allmänhet med sina monumentala succédokumentärer, Zeitgeist och Zeitgeist Addendum. Listan går att göra hur lång som helst. Folk verkar i det närmaste outtröttliga när det kommer till att starta nya sidor eller skapa filmer där de tar heder och ära av andra som de anser har avvikit från de ”rätta” vägen eller aldrig har beträtt den överhuvudtaget.

Och så här håller det på. Vecka ut och vecka in, månad efter månad och år efter år. Tänk om folk kunde ägnat hälften av den där tiden åt jobba med sig själva, läsa på och förkovra sig istället så att de verkligen hade på fötterna när de ska försöka nå ut till andra med vad som pågått/pågår bakom deras ryggar och som det är av yttersta vikt att de får veta för att vi ska kunna vända en i min mening vansinnig utveckling till något som kan bli början till skapandet av en bättre och rättvisare värld.

En värld där människor får chansen att bli självförverkligade genom att redan på ett tidigt stadium slippa stoppas in i fack, jämföras och betygsättas och istället utvecklas i sin egen takt. En värld där de får tid och möjlighet att förstå sig själva och sina handlingar och därigenom lär sig förstå andra bättre. En värld där både den feminina och maskulina energin får komma till uttryck utan att någon av dem utsätts för förtryck. En värld där människor blir sedda för den de är och där deras självrespekt och respekt för andra också visar sig i en respekt för den vackra och rika planet de fått till låns.

Vad vill jag då ha sagt med denna krönika? Att man aldrig ska bråka och att man ska lita på alla? Naturligtvis inte! Det är såklart jätteviktigt att vara kritisk och misstänksam, SÄRSKILT i den här branschen. Det är nyttigt att ha olika åsikter och det kan rensa luften om man har en konflikt ibland. Tveklöst finns det en massa desinformation i omlopp och med all säkerhet finns det gatekeepers utplacerade av eliten för att röra till det och styra bort folk från verkliga fakta och riktiga slutledningar. Men i slutändan handlar det ju om hur jordad och i kontakt med sig själv och sin ärlighet man är, tror jag. Huruvida man har rannsakat sig själv och börjat uppnå verklig självinsikt, snarare än förnekelse och önsketänkande.

Det är min övertygelse att då blir det automatiskt också lite lättare att sålla bort absurditeter och osanningar bland det man undersöker. Synkronicitet inträffar allt oftare och det blir lättare att hitta fakta som känns relevant. Om man inte gjort det inre jobbet kommer man undermedvetet att försöka dölja det genom fokusering på det yttre. M.a.o; den som är i konflikt med sig själv kommer också lättare att hamna i konflikt med andra och projicering kommer att vara regel snarare än undantag. Det primära blir att hitta fiender och inte att illustrera vad som sker till följd av att människor som stängt av sitt hjärta styr världen.

Michael Delavante, Sanningsrörelsens utmaning

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här