När jag i samband med den s.k. vaccinationskampanjen dagligen läser dokumentation av hur miljontals människor blir sjuka och dör helt i onödan, p.g.a. den brottsliga verksamhet som florerar inom läkemedelsindustri, väcker det funderingar om hur detta skulle kunna förhindras. Denna verksamhet inom Big Pharma har tidigare redovisats av den berömde professorn Peter Gøtzsche  i ett antal böcker. Som ett typiskt exempel i en till synes oändlig rad av bedrägligt beteende från läkemedelsindustrin nämner Gøtzsche företaget Merck. Merck var under många år en mycket nära samarbetspartner till svenska Astra i USA.  Företaget har starka historiska band till Rockefeller-klanen.

Låt oss titta på fallet med den senare indragna COX-2 hämmaren Vioxx från Merck. Preparatet fyllde på intet sätt någon unik funktion som inte lika bra kunnat fyllas av äldre och bättre beprövade preparat där patenten löpt ut. Enligt Gøtzsche orsakade Vioxx uppskattningsvis 120.000 dödsfall innan det drogs in. Detta möjliggjordes genom hela kartan av trixande och bestickande för att dölja att preparatet var livsfarligt och genom att tillsynsmyndigheter (främst amerikanska FDA) och inblandade läkare inte tjänade allmännyttan, utan gick företagets ärenden. Och Vioxx var inget unikt undantag bland en lång rad farliga piller, det är bara ett exempel i högen.

Merck betalade senare ca 40 miljarder kronor i böter efter att man 2012 erkänt sig skyldiga till otillbörlig överträdelse av federala lagar i marknadsföringen av preparatet. Samma år betalade företaget ut över 300 miljoner kronor i prestationsbaserad bonus utöver skyhög lön till sin VD. Vad företaget betalat i mutor till FDA-tjänstemän och läkare innan bubblan sprack står skrivet i stjärnorna. De 40 miljarder kronorna var sannolikt en mindre del av vad man dragit in i intäkter på preparatet.

Läkemedelsföretaget Pfizer som dominerar marknaden för de geninjektioner som miljarder människor får som förment vaccin mot covid-19, har avslöjats med fusk i samband med den preliminära fas III-studien av sitt preparat. En regiondirektör som var anställd vid forskningsorganisationen Ventavia Research Group, som är underentreprenör åt Pfizer, har berättat för BMJ att företaget förfalskade data, oblindade deltagande patienter, anställde otillräckligt utbildade vaccinerare och var långsamma med att följa upp de biverkningar som rapporterades i fas III-studien. Personal som utförde kvalitetskontroller var överväldigad av den mängd problem de hittade. Efter att upprepade gånger ha underrättat Ventavia om dessa problem, skickade den regionala direktören, Brook Jackson, ett klagomål till FDA. Hon fick senare samma dag sparken. Detta handlar alltså om ett preparat som prånglats ut i flera miljarder doser och som visat sig ha mycket svåra biverkningar som redan drabbar miljontals människor och tar livet av hundratusentals.

Den italienska maffian och Sydamerikas knarkkarteller förbleknar fullständigt vid en jämförelse med dessa medicinföretag.

Den fråga vi måste ställa oss är, hur kan detta sätt att agera få fortsätta år efter år, decennium efter decennium, med det politiska etablissemangets goda minne? Maffian blir åtminstone då och då utsatt för stora razzior och några dussin mafiosos spärras in, men hur ofta får styrelseledamöter, direktörer, myndighetstjänstemän och läkare skaka galler för den organiserade brottslighet som de ihop med läkemedelsföretagen ägnar sig åt och som tar livet av miljontals människor årligen.

Svaret är enkelt, kolla vilka som äger de stora läkemedelsföretagen och som sitter i deras styrelser? Både Merck och Pfizer som nämndes har som sina tre största ägare den styrande oligarkins enorma fondförvaltare Blackrock, Vanguard och State Street Corp. Här existerar inte någon fri konkurrens utan samma oligarker äger allt. I styrelserna sitter samhällets absoluta elit och bakom företagen står de hyperförmögna oligarkerna. Det är etablissemangets företag och dem rör man inte, utan man nöjer sig med att i de bästa fallen för skams skull plocka av företagen någon liten del av deras enorma vinster som böter. Sedan får de fortsätta sitt trixande och bestickande som om inget hänt. Böter är en normal kalkylerad driftskostnad i den här snuskiga branschen.

Jag har vittnesmål från framstående läkare som på konferenser har fått feta kuvert med kontanter. Böter och mutor är en naturlig och accepterad rörelsekostnad inom denna djupt oetiska industri. Det är ett politiskt ansvar att göra något åt detta och att återupprätta allmännyttan som drivkraft bakom hela sjukvården. Vi måste stifta lagar som sätter stopp för företag som bedriver ekonomisk brottslighet och vi måste utdöma fängelse och näringsförbud för styrelseledamöter och direktörer som har ansvaret för företagens drift. Svårare än så är det inte. Det handlar enbart om att tillämpa samma regler för etablissemangets företag som för vanliga småföretagare som ägnar sig åt skattebedrägerier och annat skojeri.

Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live, Sätt styrelserna i fängelse

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här