Jakten efter de sista reserverna av fossilgas är på full gång och har nu kommit till Sverige. Som del av det europeiska projektet GASH (Shale Gas in Europe) har världens största företag, Shell, mutat in 25 % av Skåne för att ha ensamrätten att undersöka och möjligheten att utvinna fossilgas ur ett alunskifferbälte som sträcker sig tvärs genom Skåne.

Den planerade exploateringen av dessa s.k. okonventionella gasförekomster är endast möjlig med hjälp av en ny teknik, s.k. hydraulic fracturing. Gasen är i detta fall inkapslat i små porer i berggrunden och kan endast utvinnas om berggrunden spräcks sönder med sand och kemikalieblandningar. De förödande konsekvenserna av denna process kan inte längre döljas av energibolagen. Skadorna har skett och protesterna framförallt i USA är stora.

Om man jämför situationen i t.ex. USA med dagens bild av Skåne blir man rädd inför det möjliga scenariot. Gasfält och dess tillhörande anläggningar kräver stora ytor av det som idag är jordbruksmark och våra naturområden. Att vattentäkter förstörs av tillsatta kemikalier och frigjorda giftiga ämnen ur alunskiffern får inte tillåtas! Och att ett pipelinenät tvärs genom landskapet är något som gynnar framtida biogasplaner är inte möjligt eftersom dessa pipelines blir radioaktiva när radonet som följer med gasen ur alunskiffern bryts ner.

Ändå har vi idag ett avslutat och två planerade provborrningsanläggningar i Skåne. Uppenbarligen fungerar den svenska rättssäkerheten inte. Minerallagen står motmiljöbalken och medborgare mot deras länsstyrelse. Shell borrar utan att ett enda beslut hittills har vunnit laga kraft! Alla deras ansökningar är i skrivande stund överklagade.

För att förhindra en storskalig gasutvinning i Skåne och för att ändra denna outhärdliga juridiska situation, i synnerhet minerallagen, bildades nätverket Heaven or sHell.

www.himmelsk.se