Sibel Edmonds har förklarats trovärdig av amerikanska myndigheter och senatorer. The American Civil Liberties Union (ACLU) beskriver Edmonds som den person i USAs historia som fått den allra tyngsta tystnadsplikten förklarad mot sig. Det har dock inte hindrat henne från att berätta vad hon vet.

Daniel Ellsberg, mannen bakom de så kallade ”Pentagon Papers”, har sagt att det Edmonds fört fram är ”far more explosive than the Pentagon Papers”.

Hon berättade att Osama bin Ladin och al-Qaidas andreman Ayman al-Zawahiri arbetade för USA tre månader efter 11 september med planer för att destabilisera Kaukasus-regionen. Informationen kommer med anledning av terrordåden i Boston.

Sibel Edmonds har tidigare sagt att Osama bin Ladin arbetade för USA fram till och med 11 september 2001.

palbergstrom.com