I svensk massmedia tonas Gülen-rörelsens koppling till terrorism ner till obetydlighet. Enligt Sibel Edmonds är det en front för rekrytering av jihadister.

Paul Levin som är chef vid institutet för Turkietstudier hävdar i Rapport SVT den 22 juli att det inte finns tillstymmelse till bevis för att Gülen-rörelsen skulle ägna sig åt terrorism. Sveriges Radios program om rörelsen den 6 juli ger samma bild om än inte lika kategorisk.

2009 vittnade före detta översättaren på FBI och visselblåsaren Sibel Edmonds i rättsprocessen Schmidt vs Krikorian för första gången sedan hennes munkavel utfärdades av Bush-administrationen med hjälp av “state secrets privilege”, om det hon visste gällande Gülen-rörelsen och Turkiets verksamhet i USA.

Enligt Edmonds ska rörelsen skapad av Fethullah Gülen före och under hennes tid vid FBI fungerat som front för CIA, amerikanska utrikesdepartementet och Gladio-B gällande rekrytering av jihadister från Afghanistan och Pakistan till länder i Centralasien och sedermera Syrien och Europa. Benämningen av rörelsen som moderat är enligt henne en fasad för dess verkliga syfte.

Hon vittnar också om aktiviteter i USA av Turkiska element som försökte komma över känslig och hemligstämplad information, vapenteknologi, hemliga kongressrapporter och rekrytering av kongressledamöter genom utpressning och mutor samt smuggling av narkotika i stor skala genom Turkiet till Europa.

Fakta visar att terrororganisationen ISIS är skapad av väst som ett led i kampen mot Assad. Turkiet har fungerat som en nyckelallierad. Vilken roll Erdogan och andra krafter i Turkiet spelat är oklart. Att detta ska ha skett utan hans vetskap är svårt att tänka sig. Speciellt med tanke på att han och hans familj misstänks för att tjänat pengar på ISIS oljesmuggling från Syrien. Försöket till statskupp har gjort läget i Turkiet än mer svåranalyserat men kan tyda på att Erdogan försöker byta fot från väst till öst.

palbergstrom.com