Enligt visselblåsaren Sibel Edmonds kan kuppförsöket i Turkiet ha varit ett test för en större kommande statskupp. Fetullah Gülen och hans rörelse ska enligt henne fungera som en fasad för rekrytering och träning av ISIS-krigare och vara en del av den maktsfär som står bakom kuppen allt under kontroll av USA/CIA, Nato och den paramilitära organisationen Gladio-B.

Förutom att ha turkiska rötter och bott i Turkiet tog Sibel Edmonds i egenskap av översättare för FBI del av underrättelseinformation som har med den delen av världen att göra samt Turkiets infiltration av kongressen i USA.

Tillsammans med James Corbett och Spiro Skouras (se video) analyserar och reder hon ut kuppförsöket i Turkiet som hon förutspådde redan i augusti och december 2015. Hon menar att Erdogan kan ha haft vetskap om kuppen och låtit den ske för att utnyttja den till sin egen fördel men tror att kuppförsöket sannolikt är ett test för en kommande större statskupp.

Innan imamen Fetullah Gülen flydde till USA hade han och Edrogan en historia ihop vilket kan tolkas som att båda vill se en ökad islamisering av Turkiet. För det turkiska folket är dock valet mellan Erdogan och Fetullah Gülen som att välja mellan pest eller kolera.

Mainstream media i väst framställer Fetullah Gülen som förespråkare för en moderat tolkning av islam och demokrati. Enligt Sibel Edmonds är Gülen-rörelsen i själva verket en välputsad fasad för CIA och Gladio B med syfte att rekrytera och träna ISIS-krigare.

NATO och ledare i väst var sena att ge sitt stöd till Erdogan vilket kan tolkas som att de visste vad som var på gång och avvaktade utgången. Den unisona framställningen av Fetullah Gülen i västmedia, en del av den dolda maktsfären i väst, tyder också på en bakomliggande agenda riktad mot Erdogan.

Vad som driver Erdogan är svårt att få en bra bild av. Att han har beskurit demokratin, aktivt gett stöd åt ISIS för att störta Assad och tillsammans med familjen sysslat med smuggling av syrisk olja levererad av ISIS för egen vinning skull står klart. Men något har hänt mellan Erdogan och USA eftersom han oväntat bett om ursäkt till Ryssland för nedskjutningen av den ryska flygplanet i november förra året och möjligen önskar byta fot. Vad det innebär återstår att se.

Intressant nog nämner Sibel Edmonds en kopplingen mellan den omtalade The Clinton Foundation, under utredning av FBI, och Fetullah Gülen. Även om hon inte går närmare in på saken kan vi hoppas att de gräver vidare då allt mer tyder på att Hillary Clinton och The Clinton Foundation är en del av ett kriminellt nätverk som står bakom ISIS och den negativa utvecklingen i Libyen och Syrien med Turkiet och Saudiarabien som viktiga partners.

Relaterat

Sibel Edmonds PEN Newman Award

Sibel Edmonds: ISIS Is US

The Sibel Edmonds Story

Sibel Edmonds Documentary – Kill The Messenger

Sibel Edmonds on Gladio B – Part 1

Sibel Edmonds Deposition PART 1 of 5

Government Allowed 9/11 | Interview with Sibel Edmonds

 

palbergstrom.com