Enligt visselblåsaren Sibel Edmonds kan kuppförsöket i Turkiet ha varit ett test för en större kommande statskupp. Fetullah Gülen och hans rörelse ska enligt henne fungera som en fasad för rekrytering och träning av ISIS-krigare och vara en del av den maktsfär som står bakom kuppen allt under kontroll av USA/CIA, Nato och den paramilitära organisationen Gladio-B.

Förutom att ha turkiska rötter och bott i Turkiet tog Sibel Edmonds i egenskap av översättare för FBI del av underrättelseinformation som har med den delen av världen att göra samt Turkiets infiltration av kongressen i USA.

Tillsammans med James Corbett och Spiro Skouras (se video) analyserar och reder hon ut kuppförsöket i Turkiet som hon förutspådde redan i augusti och december 2015. Hon menar att Erdogan kan ha haft vetskap om kuppen och låtit den ske för att utnyttja den till sin egen fördel men tror att kuppförsöket sannolikt är ett test för en kommande större statskupp.

Innan imamen Fetullah Gülen flydde till USA hade han och Edrogan en historia ihop vilket kan tolkas som att båda vill se en ökad islamisering av Turkiet. För det turkiska folket är dock valet mellan Erdogan och Fetullah Gülen som att välja mellan pest eller kolera.

Mainstream media i väst framställer Fetullah Gülen som förespråkare för en moderat tolkning av islam och demokrati. Enligt Sibel Edmonds är Gülen-rörelsen i själva verket en välputsad fasad för CIA och Gladio B med syfte att rekrytera och träna ISIS-krigare.

NATO och ledare i väst var sena att ge sitt stöd till Erdogan vilket kan tolkas som att de visste vad som var på gång och avvaktade utgången. Den unisona framställningen av Fetullah Gülen i västmedia, en del av den dolda maktsfären i väst, tyder också på en bakomliggande agenda riktad mot Erdogan.

Vad som driver Erdogan är svårt att få en bra bild av. Att han har beskurit demokratin, aktivt gett stöd åt ISIS för att störta Assad och tillsammans med familjen sysslat med smuggling av syrisk olja levererad av ISIS för egen vinning skull står klart. Men något har hänt mellan Erdogan och USA eftersom han oväntat bett om ursäkt till Ryssland för nedskjutningen av den ryska flygplanet i november förra året och möjligen önskar byta fot. Vad det innebär återstår att se.

Intressant nog nämner Sibel Edmonds en kopplingen mellan den omtalade The Clinton Foundation, under utredning av FBI, och Fetullah Gülen. Även om hon inte går närmare in på saken kan vi hoppas att de gräver vidare då allt mer tyder på att Hillary Clinton och The Clinton Foundation är en del av ett kriminellt nätverk som står bakom ISIS och den negativa utvecklingen i Libyen och Syrien med Turkiet och Saudiarabien som viktiga partners.

Relaterat

Sibel Edmonds PEN Newman Award

Sibel Edmonds: ISIS Is US

The Sibel Edmonds Story

Sibel Edmonds Documentary – Kill The Messenger

Sibel Edmonds on Gladio B – Part 1

Sibel Edmonds Deposition PART 1 of 5

Government Allowed 9/11 | Interview with Sibel Edmonds

 

palbergstrom.com

 

3 KOMMENTARER

 1. decided to post this for information to everyone posting about turkey:

  its time to discuss what actually happened….. this is what my close friend, born and bread, living in instanbull tells of the resent events::

  my question: whats happening in turkey really?

  friends answer: ”lets say a fake coup, new soldiers(age around 18-22)) were standing at critical spots in Istanbul, they told them it was a practice against terror then news said it was a coup then our lovely minister called people to street to defend the country and they started to kill soldiers and chopped ther heads and prayed and called new innocent soldiers as bookless shits((aka non religious peep)) then some remaning soldiers got scared and started to shoot and so on and ofc bombs, one exploded really close to my home and it is told that some people got shot in home in their balcony and at air port we are welcomed by man holding rifle and many guns and shouting around.”

  my question: what do u think of erdogan (the dictator and ruler of turkey) ?

  friends answer: ”he just uses religion and most people even use his own name in prays and they say some even think that he is the next prophet after muhammed.”

  Friend continues to add: ”there was a coup here before, all comunutions were cut and it was done in a night, peep were captured and banished all in one night or so back in the day this was no coup.-totally a dictator for most.”

  my conclution:
  my conclution is that the turkeys people is used to beeign used by their goverment. and the idea of the ”in-case-of-terror-attack practice” were used to kill of soldiers that the muslim dictator feared would turn on him when he later on will welcome his brothers(ISIS). and that is the reason to why ISIS has stayed at the borders just killing kurds instead of marching at the turkeys capital…

  My last question: would you think my conclutions are wrong?

  friends answer: that seems correct to me and well I am atheist never believed in muslim really and nearly got beaten up many times due to it so I mostly hide it yet again that conclutions seems right to me, there are many voices in turkey with each one telling things from their own perspective yet that one seems right.((we listened and read few things including soldiers own speeches that were there that night.))

 2. Muhammed hade en positiv verkan på arabvärldens utveckling genom det på den tiden långtifrån självklara att kunna läsa. Jfr med 1800-talets Usa då läskunnigheten stimulerades av religionsutövningen så att enligt J T Gatto, tom slavarna hade högre läskunnighet än många amerikaner senare under 1900-talet.
  I tvåhundra år from Muhammed utvecklades vetenskapen bla genom kunskapsöverföring från översättningar av utländska texter. Därefter grep en oligarki av köpmän in och stimulerade mer irrationellt tänkande vilket satte stopp för den arabiska renässansen. Det var såna tusen år gamla förvecklingar som brittiska orientalister djupstuderade och utnyttjade för att hålla arabvärlden nere. Sufismen som somliga i väst tycks beundra är ett mishmash av olika filosofier och religioner som inte stimulerar till uppbyggandet av nyttigt knowhow men Britterna utnyttjade allt som kunde hindra arabvärlden att utvecklas. I vår tid behöver vi inte religion för att lära oss läsa och en modern muhammed skulle kanske vara sekulär. Mer som Ataturk. Det är inte primärt pga hat mot religionen som Nasser och nu al Sissi slagit ner MB utan därför att dom är en frimurarsekt där angloamerikanska oligarkin övar inflytande. Formellt beskrivs MB ibland som sunni-islam men dess ursprung är mycket mer diffust med inslag av premuhammedanska barbariska kulter.
  Just såna mörkerläror är det som britterna ville leda in utvecklingen i efter att dom studerat hur Romarna utnyttjat sekter och kulter för att kontrollera imperiets undersåtar.

 3. Det finns gott om annalkande katastrofer och andra påstående här o vaken.se som efter de gått några år visat sig vara helt fel.

  Jag hävdar att Sibel Edmonds påstående om kuppen i Turkiet är rena och skär myt.

  Sedan hur i all världen vet han allt detta? Det gör han inte utan han hittar på.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här