ISIS ska ligga bakom attacken i Paris, men vem ligger bakom ISIS? Allt tyder på att gruppen är en skapelse av den dolda regeringen i väst med hjälp av den paramilitära organisationen Gladio B varför de bär det yttersta ansvaret för attacken.

I en intervju av Global Research med visselblåsaren Sibel Edmonds från 11 september i år återger hon uppgifter som gör gällande att personer från Syrien tränades av enheter ur Gladio B på en USA-bas i södra Turkiet 2011 för att bilda stommen till ISIS med mål att genom terrorism destablisera Syrien och senare Centralasien med Ryssland som slutmål.

Gladio B är ett av den dolda regeringen i väst kontrollerat paramilitärt nätverk inom ramen för NATO med underrättelsepersonal, legosoldater och dylikt. En fortsättning på Operation Gladio som startades som en s k stay-behind rörelse under kalla kriget för att underlätta gerillakrigföring och motstånd mot en eventuell sovjetisk invasion. Även Sverige deltog (deltar?) i detta nätverk.

Gladio må ha startats på goda och välvilliga grunder men tycks helt eller delvis blivit ett redskap för den dolda regeringen sedan andra världskriget med en fascistisk agenda. Grupper inom detta nätverk orkestrerade delar av terrorismen i Europa under kalla kriget. Sprängningen av tågstationen i Bologna 1980 är ett dåd som tillskrivs Gladio.

Enligt Sibel Edmonds är den turkiska enheten för Gladio B inom Pentagon den största. Nätverket rör sig sannolikt likt en maffiaverksamhet illojala mot nationer och demokratier utanför etablerade ramar vilket gör att merparten av den synliga och lagliga delen av NATO, och svenska försvaret, inte känner till denna ljusskygga verksamhet.

Hennes uppgifter ska ses i ljuset av uttalanden från general Wesley Clark om planer som redan låg på ritbordet 2001 vilket gick ut på att störta regeringarna i sju arabländer varav Syrien och Libyen var två.

Information som indikerar finansiellt och militärt stöd till ISIS från väst är idag allt mer etablerad. Nedan ett utdrag ur en rapport från amerikanska Defense Intelligence Agency 2012:

”The west, gulf countries, and turkey [who] support the [syrian] opposition… there is the possibility of establishing a declared or undeclared salafist principality in eastern syria (hasaka and der zor), and this is exactly what the supporting powers to the opposition want, in order to isolate the syrian regime…”

Att USA och Storbritannien negligerade Rysslands försök till fredlig utveckling 2012 med förslag på Assads avgång, att väst bombat ISIS under lång tid utan egentligt resultat samt att USA inte delger Ryssland information om ISIS positioner visar på en större bakomliggande geopolitisk agenda där ISIS och makten över Syrien spelar en central roll.

Källa: Silencing a Whistle-Blower, Gladio B and the Origins of ISIS. Sibel Edmonds

James Bamford, Daniel Ellsberg, Paul Newman, Phil Giraldi, Senator Grassley och andra ger sitt stöd till Sibel Edmonds.

Sibel Edmonds: Syrier tränades på USA-bas i Turkiet 2011 för att bilda IS

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här