Sir Francis Bacon var bl.a. presidenten i broderskapet av Rosenkorsare. Francis Bacon är även grundare för det moderna frimureriet i Storbritannien och dess förste stormästare. I Bacons bok The New Atlantis som publicerades ett år efter hans död så får vi möta ett nyupptäckt land som har högre utvecklad kultur, modern teknologi. Han talade om flera hundra meter höga byggnader, flygmaskiner, undervattens farkoster, och en regering av vetenskapsmän och filosofer som jobbade på uppdrag av en ”upplyst” mindre grupp av människor som ägnade sig åt högre former av utveckling och skapanden.

Francis Bacon, 1st Viscount St Alban, 22 Januari 1561 – 9 April 1626 var en engelsk filosof, statsman, forskare, jurist, orator, essäist och författare. Han tjänade både som justitiekansler och lordkansler i England. Efter hans död, förblev han oerhört inflytelserik genom hans verk, särskilt som filosofisk förespråkare och utövare av den vetenskapliga metoden under den vetenskapliga revolutionen.

Bacon har kallats fadern av empirism. Hans verk etablerade och populariserade induktiva metoder för vetenskaplig undersökning, ofta kallad Baconian method, eller helt enkelt ”den vetenskapliga metoden”. Hans krav på ett planerat förfarande för att undersöka allt naturligt markerade en ny vändning i retorisk och teoretisk ram för vetenskapen, som till stor del fortfarande omger föreställningar om korrekt metodik idag.

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här