Få människor känner till i vilken enorm omfattning som USA:s lagstiftning under det senaste decenniet har inskränkt medborgarnas fri- och rättigheter. En av få toppolitiker som påtalat detta under alla år är kongressledamoten Ron Paul. Den 25 maj höll han ett tal i kongressen där han menade att den sista spiken nu har slagits i kistan för USA som en fri republik, och att USA:s president numera har diktatorsmässiga befogenheter.

Den inledande delen av talet lyder som följer:
”The last nail is being driven into the coffin of the American Republic. Yet, Congress remains in total denial as our liberties are rapidly fading before our eyes. The process is propelled by unwarranted fear and ignorance as to the true meaning of liberty. It is driven by economic myths, fallacies and irrational good intentions. The rule of law is constantly rejected and authoritarian answers are offered as panaceas for all our problems. Runaway welfarism is used to benefit the rich at the expense of the middle class. Who would have ever thought that the current generation and Congress would stand idly by and watch such a rapid disintegration of the American Republic? Characteristic of this epic event is the casual acceptance by the people and political leaders of the unitary presidency, which is equivalent to granting dictatorial powers to the President. Our Presidents can now, on their own:
1. Order assassinations, including American citizens
2. Operate secret military tribunals
3. Engage in torture
4. Enforce indefinite imprisonment without due process
5. Order searches and seizures without proper warrants, gutting the 4th Amendment
6. Ignore the 60 day rule for reporting to the Congress the nature of any military operations as required by the War Power Resolution
7. Continue the Patriot Act abuses without oversight
8. Wage war at will
9. Treat all Americans as suspected terrorists at airports with TSA groping and nude x-raying.

And the Federal…”

—-

Svensk översättning:
”Den sista spiken slås nu i kistan för den amerikanska republiken. Dock befinner sig kongressen i total förnekelse när våra friheter snabbt bleknar inför våra ögon. Processen drivs framåt av obefogad rädsla och okunskap om den sanna innebörden av frihet. Den drivs av ekonomiska myter, vanföreställningar och irrationella goda avsikter. Rättsstaten är ständigt motarbetad och auktoritära lösningar erbjuds som universalmedel för alla våra problem. Välfärdsfilosofier används för att gynna rika på bekostnad av medelklassen. Vem kunde ha tänkt sig att den nuvarande generationen och kongressen passivt skulle beskåda en sådan snabb upplösning av den amerikanska republiken? Karakteristiskt för denna episka händelse är den obesvärade acceptansen från folket och de politiska ledarna av det toppstyrda presidentskapet, som är likvärdigt med beviljande av diktatoriska befogenheter till presidenten. Vår president kan nu på egen hand:
1. Beställa mord, inklusive amerikanska medborgare
2. Styra hemliga militära domstolar
3. Beordra tortyr
4. Verkställa fängelsestraff på vaga grunder utan rättslig prövning
5. Beställa husrannsakan och beslagstagning utan ordentliga tillstånd
6. Ignorera 60-dagars regeln för att rapportera till kongressen om militära operationer som krävs enligt ”War Power-resolution”
7. Fortsätta missbruka Patriot Act utan tillsyn
8. Kriga efter eget behag
9. Behandla alla amerikaner som misstänkta terrorister på flygplatser med tafsande agenter och nakenröntgen.

Och den federala … ”

Sista spiken i kistan för USA som en fri republik

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här