För cirka 10 år sedan var debatten het i USA om de kommande chippen [RFID chip]. Företaget Verichip lanserade då det riskornsstora chippet, men många var skeptiska och allmänt negativa. Kanske det låg bakom namnbytet på företaget till PositiveID Corporation.

Nu hakar SJ på trenden genom SJ Labs, tågbolagets egen digitala utvecklingsverkstad. Svenska medier skrev häromåret lite hurtigt om chippandet som något exklusivt. Begreppet chipsters myntades som naturligtvis anspelade på hipsters.

Läs mer på newsvoice.se