I dagens samhälle har censurering blivit alltmer påtagligt. Runtomkring på techjättarnas plattformar plockas inlägg, bilder, videos och kommentarer kontinuerligt bort om de inte går i linje med de officiella narrativen och de osynliga riktlinjer som formar åsiktsbildandet i det moderna västerländska samhället. Att sociala medier använder sig utav diverse algoritmer och botar som sållar bort, blockerar och döljer både inlägg och användare är heller ingen nyhet för de som rör sig i de alltmer förbjudna rummen. Och om du som användare trotsar och går emot de regler och riktlinjer som satts upp tillräckligt många gånger, plockas du till slut bort från forumet. Du och dina åsikter får inte längre höras, synas eller delta i diskussioner, för det du säger – det är inte sant enligt dem och får därför inte spridas, för då kan denna osanning tydligen bli farlig och ett hot mot samhället.

Censurering däremot, det är dock det enda som är ett allvarligt hot mot både samhället och mänskligheten, då demokratiska rättigheter som åsikts-, yttrande- och tryckfrihet helt elimineras bort genom den digitala världens osynliga munkavel. Numera syns det även tydligt att det inte på något sätt handlar om att sprida korrekt information för att hjälpa människor, utan istället endast är en fråga om kontroll och manipulation för att få befolkningen att bli så foglig och lättstyrd som möjligt.

Censur är ett begrepp som florerat länge i folkmun, och i Sverige har vi medborgare alltid känt oss nöjda och stolta med att vi lever i ett land där mänskliga fri- och rättigheter är någonting som ligger högt på listan av saker som det värnas om. Det miljontals svenskar dock inte vet om är att dessa fri- och rättigheter knappt existerar längre i och med de internationella storföretagens framfart och omstruktureringen av riktlinjer på digitala plattformar som sägs vara till för alla. Den sovande Svensson har därför ingen som helst aning om att det han ser i sitt flöde på Facebook är format och skapat för att följa det officiella narrativet. Den sovande S