Lotta Harming, initiativtagare till ”Sjuksköterskeuppropet” pratar med Martin Nilsson om projektet som tog form i början av 2020, Lotta arbetar själv som specialistsjuksköterska. Hon såg ett behov att nätverka kring de komplexa frågor som aktualiserades i samband med pandemins utbrott.

Idag har gruppen 450 svenska sjuksköterskor och även ett antal sjuksköterskor från andra nordiska länder som valt att ansluta till gruppen som växer sig allt större.