Advokaten Cass Sunstein är en före detta administratör vid Obama-administrationens Office of Information and Regulatory Affair, en myndighet som ansvarar för att övervaka politik som rör privatlivet, informationskvalitet och statistiska program. Sunstein hävdar att folk som tror på konspirationsteorier är farliga typer som kan skapa allvarliga problem och anser därför att de styrande måste utarbeta strategier för ”hur sådana teorier kan undergrävas”. (1) I essän ”Conspiracy Theories” skriver Sunstein att konspirationsteorier vanligen sprids som ett resultat av ”identifierbara kognitiva misstag i kombination med informations-och ryktesrelaterade influenser”, samt att ett utmärkande drag är deras ”självförslutande kvalitet”. (2)

Enligt Sunstein kommer konspirationsteoretiker troligen inte låta sig övertygas av försök att ändra sina teorier, utan kan till och med tolka det som ytterligare bevis på konspiration. Det må vara hur det vill med den saken, men vad beträffar oviljan att ändra ståndpunkt så kan ju en liknande princip sägas gälla även för dem som förkastar sådana teorier, då det är ytterst ovanligt att folk som inte tror på konspiratoriska scenarion, och då inte minst akademiker, brukar vara villiga att ändra sin ståndpunkt. Detta oavsett om man kan påvisa flera bristfälligheter i bevisföringen som presenteras och att de officiella versionerna inte håller.

Sunstein, som till råga på allt även gav ut en bok 2013 kallad ”Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas”, (min understrykning) påstår dessutom att folk som har konspirationsteorier lider av en handikappad epistemologi, (kunskapsteori), enligt vilken det är rationellt att tro på konspiratoriska scenarion. Exempelvis hävdar han att folk med konspirationsteorier om 9/11 är extrema personer som troligen kommer bli våldsamma, men även om så inte är fallet kan de bidra till att skapa en situation där ”folk blir skeptiska till påståenden från regeringen”. (3)

Med andra ord så klassar han alla människor som ifrågasätter den officiella versionen om hur 9/11 gick till som sannolikt farliga och våldsamma personer. Inte nog med det, de kan dessutom, (hemska tanke) få folk att börja ifrågasätta en del av de saker som regeringen säger.

Detta alltså sagt av någon som i egenskap av jurist och politisk tjänsteman ska föreställa talesman för ett land som säger sig värna om demokratin. Är inte demokrati ett system inom vilket yttrandefriheten och ifrågasättanden måste utgöra några av de viktigaste komponenterna?

Vad är då Sunsteins recept för hur makthavarna bör hantera ”problemet” med konspirationsteorier?

Jo, Sunstein föreslår att regeringen ska kunna ”förbjuda teoretiserande kring konspirationer” eller ”införa någon form av skatt, finansiell eller annan, på dem som sprider sådana teorier”. (4) Ja, du läste faktiskt rätt, Sunstein föreslår på fullt allvar att man från myndighetshåll borde överväga att förbjuda människor att spekulera om, eller diskutera eventuella konspirationer, och om de ändå gör det så ska man kunna straffskatta dem för det. Han anser även att myndigheterna borde infiltrera rörelser som 9/11-truth movement (som om inte det redan har gjorts) och andra grupper för att skapa konflikt i dem och i hemlighet saluföra propaganda. (5)

Mark Miller Crispin, professor i kultur och kommunikation vid New York University, ansåg efter att ha läst förslagen att de visade att Sunstein inte brydde sig om vare sig sanningen eller om att skydda demokratin. (6) Journalisten Glenn Greenwald, processförare under flera domstolsprövningar vad gäller konstitutionella och medborgerliga rättigheter, samt numera känd talesman för världsberömde visselblåsaren Edward Snowden, skrev att Sunstein´s essä gav honom kalla kårar och fördömde den som verkligt fördärvlig. Greenwald menar dessutom att det vore olagligt att genomföra det Sunstein förslår. (7) Snowdens avslöjanden om NSA:s massövervakning visar dock att det är något som makteliten inte tänker låta sig sig hindras av.

USA:s regering sponsrar nu ett online-spårar-program kallat ”Truthy” (8) som kartlägger så kallade ”Hate Speech”, (hattal) och vilseledande information (läs: konspirationsteorier och alernativmedocon e.t.c) på Twitter. Syftet är att visualisera spridning av information och ta fram orsaker bakom att vissa idéer får spridning och popularitet. ”Truthy”s hemsida skriver:

”Vi planerar också att använda Truthy för att upptäcka politisk smutskastning, astroturfing, (att skapa ett intryck av omfattande folkligt stöd för en politik, individ eller produkt, där det finns lite sådant stöd. min anm) desinformation och andra sociala föroreningar”. (9)

Skulle man tillämpa den principen på de amerikanska presidentvalskampanjerna och politiken skulle de väl bli tvungna att byta jobb.

Vem eller vilka som anses vara spridare av desinformation och definitionen av vad som anses vara desinformation ska tydligen avgöras av dem sköter verktyget. Dessa administratörer uppmanas även att skicka in suspekta ”memes” och gräsrotsaktiviteter för kartläggning:

”Vi litar på att användare som du kan flagga injektioner av smidda folkliga aktiviteter. Klicka därför på Truthy-knappen när du ser en misstänksam meme! ” (10)

Numera finns det flera nätverktyg som hindrar spridningen av ”oönskad desinformation”. Hemsidan ”donotlink” uppmanar exempelvis folk att posta länkar till hemsidor vars info man vill hindra från att spridas. Enligt donotlink är man främst inriktade på hemsidor som sprider ”pseudovetenskap, felinformation, alternativmedicin, och konspirationsteorier”. Genom att rapportera länken till donotlink.com så stoppas sidan i diverse sökmotorer.

Men vem ska egentligen bestämma vad som är ”felinformation” i slutändan? Är det medborgarna själva eller är det staten?

Vi vet ju alla fall vad Stalin, Mao, Hitler, Franco och Mussolini hade för åsikt i frågan.

Av: Michael Delavante

Ska ”felaktiga” konspirationsteorier förbjudas och straffskattas?

 

Källor:

(1) Cass Sunstein. Conspiracy Theories. Harvard Public Law Working Paper No. 08-03, U of Chicago, Public Law Working Paper No. 199, U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 387, (sidan 1)

(2) Cass Sunstein. Conspiracy Theories. Harvard Public Law Working Paper No. 08-03, U of Chicago, Public Law Working Paper No. 199, U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 387, (sidan 1)

(3) Cass Sunstein. Conspiracy Theories. Harvard Public Law Working Paper No. 08-03, U of Chicago, Public Law Working Paper No. 199, U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 387, (sidan 14)

(4) Cass Sunstein. Conspiracy Theories. Harvard Public Law Working Paper No. 08-03, U of Chicago, Public Law Working Paper No. 199, U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 387, (sidan 14)

(5) Cass Sunstein. Conspiracy Theories. Harvard Public Law Working Paper No. 08-03, U of Chicago, Public Law Working Paper No. 199, U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 387, (sidan 14)

(6) Obama’s Info Chief advocates Disinformation and Domestic Covert Ops, By Mark Crispin Miller OpEdNews, 15/1 2010. http://www.opednews.com/articles/Obama-s-Info-Chief-advocat-by-Mark-Crispin-Mille-100115-63.html

(7) Obama confidant’s spine-chilling proposal.  By Glenn Greenwald, Salon.com, Friday, Jan 15, 2010. http://www.salon.com/2010/01/15/sunstein_2/

(8) Feds Creating Database to Track ‘Hate Speech’ on Twitter, by Elizabeth Harrington, The Free Beacon, August 25, 2014.

(9) Feds Creating Database to Track ‘Hate Speech’ on Twitter, by Elizabeth Harrington, The Free Beacon, August 25, 2014.

(10) Feds Creating Database to Track ‘Hate Speech’ on Twitter, by Elizabeth Harrington, The Free Beacon, August 25, 2014.

2 KOMMENTARER

  1. Lögnarna och bedragarna är på väg att förlora informationskriget. ”I’ve got a son. His name is Long-legged mack daddy.”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här