De flesta människor jobbar nästan varje dag för en lön som staten tar en del av genom beskattning. Skatten som betalas till staten tas bort från bruttolönen och in på kontot kommer det som kallas nettolön. Sverige är ett av de högst beskattade länderna i världen och det finns många skatter som vi svenskar inte ens tänker på att vi betalar. En del av följande skatter är mer självklara än andra, men de är ändå skatter som är lite i skymundan.

Elskatt
Varje person som har en fast bostad behöver el. El är ju såklart inte gratis och i regel betalar en konsument en elräkning varje månad eller var tredje månad. Din elräkning inkluderar elnätskostnader, elkostnad och energiskatt. När den summan har räknats ihop betalar du dessutom moms på hela summan. Detta innebär att du betalar moms på din energiskatt vilket gör att ungefär hälften av hela din elräkning består av skatter.

Bensinskatt
Det är ingen överraskning att alla bilägare betalar mer eller mindre i bilskatt. Bilskatten beror på fordonsåret, fordonsklassen och en rad andra faktorer. Många är också medvetna om att vi betalar skatt på bensinen vi använder, men många är omedvetna över hur stor denna bensinskatt egentligen är.

Bensinskatten består av två delar, koldioxidskatten och energiskatten. Energiskatten är en skatt som tas ut på bränslen såsom bensin och olja, medan koldioxidskatten tas ut på icke förnybara energikällor beroende på hur mycket kol de innehåller. På dessa skatter betalas sedan ytterligare 20% i moms.

Spelskatt
Spelskatt betalas på en del format av hasardspel. Tidigare betalade svenska spelare inte skatt på casinovinster från spelbolag som var registrerade inom EU. I och med den nya svenska spellagen som trädde ikraft den 1:a januari 2019 är alla vinster som fås på företag med svensk licens skattefria vinster.

Fastän spelare inte betalar dessa skatter så finns det ändå en spelskatt som spelföretaget är skyldigt att betala. Denna spelskatt tas ut på differensen mellan pengar satsade och pengar utdelade i vinster. T.ex. alla svenska lotterier har redan betalat en lotteriskatt på 18% när de delar ut vinsterna till vinnarna.

Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter är en annan sak som de flesta inte har undersökt, även om de vet att dessa finns. De flesta svenskar är inte medvetna om hur mycket en arbetsgivare betalar för varje anställd utöver den vanliga lönen. Faktum är att arbetsgivaravgiften är 31,42%. På en bruttolön på 20 000 kr innebär detta att arbetsgivaren betalar nästan 6300 kr i avgifter till staten. Det pågår fortfarande en debatt om hur stor del av dessa arbetsgivaravgifter kan klassas som skatter.

Sammanfattning
Dolda skatter är ett intressant fenomen och i de flesta fall går dessa skatter till ändamål som hälsovård, utbildning och socialt skydd. De går också till polis, rättsväsende och försvar. Frågan är däremot om ett lands invånare borde vara mer informerade om de olika skatterna som inte är lika uppenbara, som t.ex. inkomstskatten. T.ex. på många ställen i USA så är priserna i affärer utan moms och detta adderas istället vid kassan. Skillnaden med det svenska systemet ger att många konsumenter inte nödvändigtvis tänker på dessa skatter, medan om man konstant blir påmind om dem kan detta skapa frustration och flera frågor om vad dessa pengar används till. Kanske det helt enkelt är ett sätt att sopa ett känsligt ämne under mattan?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här