Bli en del i vaken.se och bidra till att förbättra det svenska nyhetsklimatet. Vi letar just nu efter nya översättare och nyhetsredaktörer och givetvis även skribenter. Främst någon som skriver nyheter i de ämnen som vi på Vaken fokuserar på men även andra typer av texter kan vara intressanta.

Som nyhetsredaktör jobbar du med att välja ut nyheter som passar för Vaken.se. Du redigerar text, du översätter om nyheten ursprungligen är på