Istället för att betrakta särskilt begåvade barn som en stor tillgång fokuserar skolpersonal och rektorer ofta på deras svårigheter och problem. Bristen på anpassning och särskilt stöd leder också till att barnen ofta blir understimulerade och vantrivs i skolan så att deras lärande och utveckling stannar av.

Specialpedagogen Malin Ekesryd Nordström märkte i sin yrkesroll hur särskilt begåvade elever ofta slutade intressera sig för skolarbetet, och började fundera över varför skolan hade så svårt att hantera barnens begåvning och behov.

Hennes tankar och funderingar ledde sedermera till doktorsavhandlingen Särskild begåvning i en förskola och skola, där hon kunde se att uppfattningarna om hur särbegåvade elever skulle undervisas och hanteras var mycket olika beroende på skola.

Läs mer på nyadagbladet.se, Skolan ser särskilt begåvade barn som problem

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här