Tidiga observationer under coronapandemin visade tydligt att metabol sjuklighet kraftigt ökade risken för allvarlig sjuklighet och komplikationer vid Covid-19. På många håll observerades en högre dödlighet bland patienter med övervikt, högt blodtryck, diabetes, hjärtkärlsjuklighet osv.. Man kunde med fog hävda att svår Covid-19 var ytterligare en metabol sjukdom. Jag har tidigare skrivit om detta och vilka slutsatser man bör dra av dessa observationer.

Nu när vi har fått en lite längre erfarenhet av Covid-19 sjukligheten börjar det komma fler och säkrare studier som kan läggas till grund för viktiga slutsatser om hur man skall behandla och förhindra svår Covid-19. I dagarna har det publicerats en metaanalys av 20 olika studier där man tittat på sambandet mellan Covid-19 sjuklighet/dödlighet och övervikt.