För den som är insatt i hur västvärldens skolmedicin i nära armkrok med WHO fungerar, är det uppenbart vilket mål man strävar åt när det gäller hur man vill hantera coronapandemin. Här gäller det att bredda marken för en världsomfattande vaccinationskampanj som skulle inbringa ofattbara inkomster till läkemedelsindustrin och till alla med dem lojala organisationer – det jag kallar det medicinindustriella komplexet. Som alltid när det är så här starka ekonomiska intressen inblandade snedvrids vetenskapliga studier på ett upprörande sätt. Det gäller att eliminera allt som kan hota industriintresset och då drar man sig inte för rent forskningsfusk. Detta sker givetvis till priset av att tusentals liv går tillspillo helt i onödan. Begå aldrig misstaget att tro att skolmedicinen i först hand står på de sjukas sida när stora ekonomiska intressen är inblandade.

Vi kan tillämpa i huvudsak tre olika strategier för att hantera pandemin. Den enklaste och billigaste är att upplysa allmänheten om hur de själva kan stärka sitt immunförsvar mot viruset med en sundare livsstil, kostomläggning och kosttillskott. Flera studier visar att man den vägen skulle kunna uppnå avsevärd effekt för att bromsa sjukligheten. Detta har jag skrivit om tidigare. Självklart anstränger sig skolmedicinen för att förringa den metoden trots massor av forskning som stödjer den och läkarkåren saknar utbildning på området.

Den näst billigaste strategin är att hitta och utveckla läkemedel som kan användas av sjukvården för att mildra och helst stoppa virusinfektionen och dess följdsjukdomar. Här har det under våren lanserats några gamla billiga mediciner där patenten gått ut som man tror kan ha effekt. Jag återkommer till det. Det har även lanserats dyra moderna mediciner som påstås ha effekt mot Covid-19 såsom det patenterade antivirala Remdesivir som tagits fram mot bl.a. SARS och MERS coronavirus. Kostnaden per behandling uppskattas till 45.000 kr. Självklart har den av Big Pharma dominerade skolmedicinen främst promotat den behandlingen.

Den tveklöst dyraste strategin är att ta fram vaccin och börja vaccinera miljardtals människor. Den strategin vore möjligen försvarbar om man visste att man fått fram ett vaccin som gav fullgott skydd och inte gav allvarliga biverkningar. Men erfarenheten av vacciner mot vanlig influensa är att de är väldigt ineffektiva och med svininfluensavaccinationen i färskt minne finns befogade farhågor om svåra biverkningar. Detta är trots det den strategi som skolmedicinen och WHO arbetar efter. Det är bara att följa pengaintresset.

Behandling av Covid-19

Redan tidigt under pandemin lanserade USA:s president Trump ett billigt gammalt läkemedel mot malaria som heter hydroxychloroquine som någon rått honom att ta som profylax. Skolmedicinen rasade givetvis över detta tilltag av Trump. Det tog inte många veckor så dök det upp artiklar i de ”ansedda” tidskrifterna The Lancet och New England Journal of Medicine som totalsågade hydroxychloroquine som behandling av Covid-19.

Artiklarna visade sig vara baserad på data som hämtats från ett företag som delvis drivs av en sciencefictionförfattare. Ingen av personerna från företaget verkade ha någon som helst bakgrund inom seriös vetenskap eller epidemiologi. Data verkar ha varit helt fabricerade. Ändå var det den dominerande källan till underlaget för studien som publiceras av dessa ”seriösa” vetenskapliga tidskrifter. Falsariet avslöjades av tidningen The Guardian varefter artiklarna drogs tillbaka. Trots detta förfaller det som om detta bedrägeri för att skydda Big Pharma lyckats och WHO tog bort rekommendationen om att använda preparatet i behandlingar. Därmed har hundratusentals patienter inte fått en fungerande behandling som kanske kunde räddat deras liv.

Av hela batteriet av Fake News MSM inklusive BBC, NYT, Washington Post, CNN, NBC News, m.fl. brydde sig ingen om att avslöja bedrägeriet bakom studien. Det var bara The Guardian som verkar ha lyckats genomföra en seriös utredning. Det inträffade är så uppenbart och så skrämmande för verkliga forskare att skandalen har förtjänat namnet ”LancetGate”. Både The Lancet och NEJM var till en början ovilliga att dra tillbaka studien eftersom, naturligtvis, misskrediterandet av hydroxychloroquine (plus zink) är ett nödvändigt steg för att bana väg för hundratals miljarder dollar i vinst för vaccinföretag som finansierar medicinska tidskrifter. Den fabricerade studien som publicerades i tidskrifterna användes för att avbryta kliniska prövningar på hydroxychloroquine, vilket var målet från början. Och det lyckades nästan.

I torsdags publicerade franska forskare en ny studie som visade på de positiva effekterna av hydroxychloroquine i kombination med azithromycin, som är ett antibiotikum. Forskarna drar slutsatsen att även om detta är en retrospektiv analys så visar resultaten att tidig diagnos, tidig isolering och tidig behandling av Covid-19 patienter under åtminstone 3 dagar med de kombinerade preparaten leder till ett signifikant bättre kliniskt utfall och en snabbare reduktion av den virala belastningen än andra behandlingar.

Efter ”LancetGate” har ytterligare ett billigt äldre och fungerande preparat prövats med stor framgång. Brittiska forskare har kommit fram till att läkemedlet Dexametason kan hjälpa allvarligt sjuka covid-19-patienter. Det visar en ny ännu inte publicerad studie som testar vilka befintliga läkemedel som kan ha effekt mot coronaviruset.

Vilken coronastrategi är effektivast?

Med erfarenhet av ett halvår av coronapandemin börjar bilden klarna. De svenska forskare som vår svaga regering överlät besluten på, har utgått från en felaktig hypotes om smittspridningen där man räknade med att ganska snart nå flockimmunitet. Den strategin har som ni vet misslyckats totalt, då ingen flockimmunitet är i sikte och tusentals liv redan gått till spillo förgäves. Våra grannländers strategi att bromsa smittan så mycket som möjligt för att spara liv och vinna tid i utvecklingen av behandlingsrutiner, har visat sig helt överlägsen. Om och när en andra smittovåg kommer så är man långt bättre förberedd och får lättare att ta hand om och behandla de sjukaste med framgång.

Sverige har genom sitt halsstarriga fasthållande vid den misslyckade strategin raserat landets internationell anseende och betraktas nu som paria i omgivningen.

Den kanske viktigaste erfarenheten hittills är att som vanligt är skolmedicinen mest intresserad av det som gynnar det medicinindustriella komplexets ekonomiska intressen. Vi vanliga människor påminns återigen om att vi måste skaffa oss egen kunskap för att själva ta ansvar för vår hälsa. Det kan vi göra tillsammans i Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH).

 

Av: Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live, Skolmedicinens svek mot alla coronasjuka

Om ni vill fördjupa er kan ni läsa min bok ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här