En elev på en friskola i Göteborg vaccinerades av skolsköterskan trots att det stod i elevens journaler att denne hade allergier och absolut inte ska utsättas för vaccin. Hade en allergisk reaktion uppstått så hade eleven kunnat dö.

Läs mer på nyadagbladet.se