Vi ansöker redan nu om en dialog med polisen så att manifestationen den 1:a maj med rubriken Frihet och Sanning kan genomföras helt inom lagars normer, men framförallt att en sådan manifestation skulle öppna för ett bättre samhälle, där vi kan gemensamt sida vid sida med polisen i framtiden ställa upp och bekämpa det klanvälde och maffiavälde som rotat sig fast i vårt samhälle. En bas för att bemöta detta preventivt är att ge folk medbestämmande och inflytande: Att de får känna att de betyder något och deras moral och laglydighet sätts i främsta rummet. Men också se att man tillsammans kan förändra och måla upp en ljus framtidsvision. Den står vi för. Polisens huvuduppgift är att gripa och fängsla de som med kriminalitet inte har förstått detta.

Tidigare manifestation där vi deltagit var den 6:e mars och de som var på plats kunde lätt se att då hade människor från samhällets alla hörn samlats för att manifestera för Frihet och Sanning. Den manifestationen var också mycket mer planerad och genomförandet från arrangörerna kunde fullföljas, där vi fick utnyttja vår grundlagsfästa rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet. Eftersom vi fick ladda våra batterier med sång och tal relativt ostörda på Medborgarplatsen var också människorna som samlats där fyllda av självförtroende, kärlek och entusiasm. Då blir man också fredlig.

>Sanning versus Orwellskt språk
Vår syn på den nedstängning och den tillämpning av pandemilagen som regeringen och FHM getts fria händer att ändra dag för dag av en rädd riksdag måste på allvar ifrågasättas. Varje myndighet måste ifrågasätta varje propå som nu åläggs, och ställa sig frågan om det inte rör sig om ett Orwellskt språkbruk. Det handlar till exempel om maffialiknande klaner i Sverige och inte om enkel gängkriminalitet. Det handlar om en speciell säsongsinfluensa – inte om en regelrätt pandemi. Det handlar om att de PCR-tester som användes är högst otillförlitliga. Det handlar om att coronainfektionen inte behöver vara dödlig. Det har läkare och hela nationer som t.ex Kina, Sydkorea, Thailand, Tanzania och Kuba visat. Bara man delar med sig framgångsrik information om bra läkemedel.

Den informationen tillställde vi både regering och FHM i december 2021, men de verkar tro att det bara är industrins vacciner, som i bästa fall ska vara lösningen. Då var polisen också på plats och till och med hjälpte oss att passera övergångsställena.

Manifestationen gav beröm och hat
Efter manifestationen för Frihet och Sanning har Filip Sjöström erhållit mängder med beröm och uppskattning – men också glåpord och hat, både organiserat från vissa media, men också från vanliga människor, speciellt från de som inte vidgat sina vyer och ifrågasatt läkemedelsindustrins skrämselpropaganda. Detta att man från ett visst håll – läkemedelsfinansierade media försöker plantera ett narrativ – som inte är sann kan få mycket långtgående konsekvenser för hela vårt framtida samhällsklimat.

En historisk parallell i nutid
Det fanns i Europa en nation med otaliga särarter. Man brukar tala om en nation med två alfabet, tre stora religioner, fyra stora språk, fem uddar på stjärnan och bestående av sex republiker. Den nationen firade kulmen på sin statsbildning genom att man lyckades genomföra ett vinter-OS i Sarajevo 1988. Det var också en nation som likt Sverige som försökte behålla en alliansfri linje, även om handelsförbindelserna var stora österut med, dåvarande Sovjet. Dessutom var det en nation som bemödade sig om att ha en mycket hög form av demokrati där man till och med hade valsystem innanför industrigrindarna men så brakade l Sovjet samman som stat och ekonomi vilket medföljde att landets ekonomi blev lidande. Starka krafter såväl inom landet som utanför började spela på olika särarter hos befolkningen, såsom språk, etnicitet och religion, vilket ledde till onödiga motsättningar mellan skolkamrater och de ungdomar som tidigare spelat i samma fotbolls eller basketlag. Katastrofen blev ett faktum. Landet råkade in i flera inbördeskrig med oerhört stort onödigt mänskligt lidande och död. Jugoslavien pulvriserades under loppet av fyra-fem år till sex-sju smånationer.

Splittring i Sverige idag
Vi har i efterdyningarna faktiskt sett samma hätska utfall mellan människor i Sverige helt beroende på okunskap. Men det är också en hätskhet som eldas under av vissa maktintressen. Här har den ansvarstagande delen av befolkningen tillsammans med de tjänstemän som vill bevara Sveriges demokratiska tradition ett extra ansvar att bära. En sådan yrkesgrupp är just polisen som bör vara en ledande kraft inte bara att värna folks egendom och liv från fara – utan också arbeta preventivt för att förebygga konflikter i ett fortsatt öppet och demokratiskt Sverige. Från vår sida har vi med begreppet Öppna Sverige riktat ett kraftfullt krav, därför att vi ser och många fler förstår att pandemilagen bara är en ursäkt för andras maktintressen. Den har inte ens betytt speciellt mycket för att förhindra smittspridning.

Boten värre än soten
Däremot är flera av dess konsekvenser på sikt förödande, och nu börjar resultaten skönjas. Ungdomarna med haltande skolgång kommer i kläm, Ungdomsidrotten som är verkligt hälsobefrämjande och också skolande i att följa regler börjar nu tappa ungdomarna. Nöjeslivet med kultur, konserter och dans har stått stilla. De ekonomiska konsekvenser för många i serviceyrken, speciellt restaurang – och krogbranschen närmar sig den ekonom